1. ¿Chucoch an i cʼʌjñibal miʼ coltañonla Dios?

¿Bajcheʼ miʼ coltañonla jini mandar tac chaʼan maʼanic mi lac chʌmel? (SALMO 36:9)

Jini tsaʼ bʌ i Meleyonla ñumen an i ñaʼtʌbal, joñonla maʼanic. Cheʼʌch bajcheʼ juntiquil tatʌl wen yujil bʌ cʼuxbiya, mi yʌqʼueñonla chuqui maʼanic bʌ lac chaʼan. Mach yomic chaʼan mi lac bajñel ñaʼtan chuqui yom mi lac mel (Jeremías 10:​23). Cheʼʌch bajcheʼ juntiquil alʌ chʼiton yom bʌ miʼ coltʌntel tiʼ tat, cheʼʌch joñonla jaʼel tiʼ tojlel Dios (Isaías 48:​17, 18). Jini mandar tac am bʌ ti Biblia, jumpʼejlʌch majtan lac chaʼan tilem bʌ ti Dios. Pejcan 2 Timoteo 3:​16.

Jini i mandar tac Jioba, miʼ cʌntesañonla bajcheʼ yom mi lac chumtʌl ili ora yicʼot miʼ pʌsbeñonla bajcheʼ miʼ mejlel lac taj lac majtan mach bʌ anic miʼ jilel ti tal to bʌ qʼuin. Come Dios tsiʼ meleyonla, jin chaʼan yom mi la cʌqʼuen wocolix i yʌlʌ chaʼan miʼ coltañonla. Pejcan Salmo 19:​7, 11 yicʼot Apocalipsis 4:​11.

2. ¿Bajcheʼ miʼ coltañonla jini mandar tac am bʌ tiʼ Tʼan Dios?

Jini mandar tac am bʌ ti Biblia, jiñʌch cʌntesʌntel wen ñuc bʌ i cʼʌjñibal. Jini mandar tac an jach baqui miʼ cʼʌjñibʌyel (Deuteronomio 22:8). Yom mi lac ñaʼtan bajcheʼ jini cʌntesa am bʌ ti Biblia, miʼ subeñonla chuqui yom mi lac mel (Proverbios 2:​10-​12). Cheʼ jaʼel miʼ pʌsbeñonla chaʼan jini laj cuxtʌlel jumpʼejlʌch majtan tilem bʌ ti Dios. Jini cʌntesʌntel miʼ mejlel i coltañonla ti lac queʼtel, ti lac cotot yicʼot cheʼ mi lac majlel ti yan bʌ tac tejclum. Cheʼ jaʼel miʼ coltañonla chaʼan maʼanic mi laj cotsan lac bʌ ti wocol baqui miʼ mejlel i yʌcʼonla c sʌt laj cuxtʌlel. Pejcan Hechos 17:​28.

3. ¿Baqui bʌ chaʼpʼejl mandar ñumen ñuc bʌ?

Jesús tsiʼ yʌlʌ chaʼpʼejl mandar ñumen ñuc bʌ. Jini ñaxam bʌ miʼ cʌntesañonla chucoch wʌʼ añonla  ti pañimil: chaʼan mi laj cʌn Dios, mi laj cʼuxbin yicʼot mi lac mel chuqui yom. Ili ñaxam bʌ mandar tac yom mi lac chʼʌm ti ñuc cheʼ an chuqui woli lac ñaʼtan lac mel (Proverbios 3:6). Jini muʼ bʌ i chumtañob bajcheʼ miʼ yʌl jini mandar tac, miʼ sujtelob tiʼ yamigo Dios, tijicña miʼ yajñelob tiʼ sujmlel yicʼot miʼ tajob i cuxtʌlel maʼanic bʌ miʼ jilel. Pejcan Mateo 22:​36-​38.

Jini i chaʼchajplel mandar tac miʼ coltañonla chaʼan mi laj cʼuxbin yañoʼ bʌ (1 Corintios 13:​4-7). Cheʼ mucʼʌch lac mel bajcheʼ mi yʌl jini chaʼpʼejl mandar tac, woli lac lajin bajcheʼ miʼ mel Dios tiʼ tojlel yañoʼ bʌ. Pejcam Mateo 7:​12; 22:​39, 40.

4. ¿Bajcheʼ miʼ coltañonla i mandar tac Dios?

Jini mandar tac miʼ cʌntesan jini familia chaʼan bajcheʼ miʼ chumtʌlob ti temel yicʼot cʼuxbiya (Colosences 3:​12-​14). Jini i tʼan Dios miʼ coltan jini familia tac cheʼ miʼ cʌñob jini mandar tac wen ñuc bʌ i cʼʌjñibal, cheʼ bajcheʼ jini ñujpuñemoʼ bʌ, mach yomic cheʼ miʼ chaʼleñob i bʌ ti divorciar. Pejcan Génesis 2:​24.

Cheʼ mi lac jacʼben i mandar tac Dios, mi caj lac chumtʌl ti wen yicʼot ti tijicña. Cheʼ bajcheʼ jini muʼ bʌ yʌcʼob eʼtel, miʼ sʌclañob mach bʌ yujilobic xujchʼ yicʼot wem bʌ miʼ melob i yeʼtel, come miʼ chumtañob bajcheʼ miʼ yʌl jini mandar tac am bʌ ti Biblia (Proverbios 10:​4, 26; Hebreos 13:​18). Jini i Tʼan Dios miʼ cʌntesañonla chaʼan tijicña yom mi lac chumtʌl anquese mach cabʌlic lac chubʌʼan, ñumen ñuc bʌ yom mi laj qʼuel, jiñʌch Dios i mach jinic lac chubʌʼan. Pejcan Mateo 6:​24, 25, 33 yicʼot 1 Timoteo 6:​8-​10.

Cheʼ mi lac mel bajcheʼ miʼ yʌl jini Biblia, mi caj i coltañonla chaʼan maʼanic mi lac wen cʼamʼan (Proverbios 14:​30; 22:​24, 25). Cheʼ jaʼel, cheʼ mi lac jacʼ bajcheʼ mi yʌl i mandar tac Dios, chaʼan jini yʌcʼʌjel o qʼuixñijel, miʼ coltañonla chaʼan maʼanic chuqui mi lac chaʼlen muʼ bʌ i cʼamʼesañonla o muʼ bʌ mejlel i yʌcʼonla ti chʌmel (Proverbios 23:​20). Jioba miʼ yʌl chaʼan mucʼʌch i mejlel lac jap tsʼitaʼ lembal, pero mach yomic mi lac ñumel ti pʼis (Salmo 104:​15; 1 Corintios 6:​10). Jini i mandar tac Dios, miʼ coltañonla chaʼan mi laj cʌntan chuqui mi lac mel yicʼot chuqui mi lac pensarin (Salmo 119:​97-​100). Jini xcʌntʼañob miʼ melob iliyi, mach chaʼanic jach miʼ bajñel tajob i wenlel. Miʼ melob, come miʼ cʼuxbiñob Jioba. Pejcan Mateo 5:​14-​16.