Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CɅNTESɅNTEL 2

¿Majqui jini Dios?

¿Majqui jini Dios?

1. ¿Chucoch yom mi lac chʼujutesan jini Dios?

Jini isujm bʌ Dios jiñʌch tsaʼ bʌ i mele tiʼ pejtelel chuqui tac an. Maʼanic i tejchibal yicʼot maʼanic baʼ ora an i jilibal (Salmo 90:2). Jini wen tʼan tac muʼ bʌ lac pejcan ti Biblia yaʼʌch tilem ti Dios (1 Timoteo 1:​11). Cojach Dios yom mi lac chʼujutesan, come jiñʌch tsaʼ bʌ yʌqʼueñonla j cuxtʌlel. Pejcan Apocalipsis 4:​11.

2. ¿Bajcheʼ yilal Dios yicʼot bajcheʼ yilal i melbal tac?

Maʼanic majqui an qʼuelbil i chaʼan Dios, come Espíritujʌch, jin chaʼan mach lajalic bajcheʼ joñonla wʌʼ bʌ chumulonla ti Pañimil (Juan 1:​18; 4:​24). Cheʼ jaʼel, mi laj cʌn bajcheʼ yilal Dios cheʼ mi laj qʼuel chuqui tac tsiʼ mele. Cheʼ mi laj qʼuel jini wut teʼ tac yicʼot nich teʼ tac, miʼ pʌsbeñonla chaʼan añʌch i cʼuxbiya yicʼot i ñaʼtʌbal. Jini i ñuclel panchan yicʼot Pañimil miʼ pʌsbeñonla chaʼan añʌch cabʌl i pʼʌtʌlel. Pejcan Romanos 1:​20.

Miʼ mejlel lac ñumen cʌn bajcheʼ yilal Dios cheʼ mi lac pejcan jini Biblia. Cheʼ jaʼel, miʼ pʌsbeñonla chuqui muʼ bʌ i mulan yicʼot maʼanic bʌ miʼ mulan, yicʼot bajcheʼ yilal miʼ qʼuel winicob xʼixicob i chuqui mi mel cheʼ an chuqui tac miʼ yujtel. Pejcan Salmo 103:​7-​10.

3. ¿Am ba i cʼabaʼ Dios?

Jesús tsiʼ yʌlʌ: «C Tat lojon añet bʌ ti panchan, laʼ chʼujutesʌntic a cʼabaʼ» (Mateo 6:9). Anquese jini Dios cabʌl bajcheʼ miʼ subentel pero jumpʼejl jach i cʼabaʼ. Ti yan tac bʌ tʼan qʼuexel bajcheʼ miʼ yʌjlel. Ti lac tʼan miʼ yʌjlel «Jioba». Anquese yambʌ miʼ yʌlob «Yabe». Pejcan Salmo 83:​18, TNM.

Ti yan tac bʌ Biblia, tsiʼ locʼsʌbeyob i cʼabaʼ Dios, tsiʼ cʌyʌyob bajcheʼ Dios o lac Yum. Pero cheʼ bʌ tsaʼ tsʼijbunti jini Biblia ti ñaxan, tsaʼ tsʼijbunti i cʼabaʼ Dios ñumen ti 7,000. Jesús tsiʼ yʌcʼʌ ti cʌñol i cʼabaʼ Dios, cheʼ bʌ tsiʼ sube jini winicob xʼixicob. Pejcan Juan 17:​26.

 4. ¿Muʼ ba i qʼuelonla ti ñuc Jioba?

Cheʼ bajcheʼ ili tatʌl, Dios an chuqui woli i mel chaʼan wen mi laj cajñel

¿Yom ba yʌl jini wocol chaʼan Jioba jiñʌch juntiquil Dios mach bʌ i wentajonla? Cabʌl mi yʌlob chaʼan jini Dios jiñʌch muʼ bʌ yʌqʼueñonla quilan wocol chaʼan miʼ ñoponla, pero jini mach isujmic. Pejcan Santiago 1:​13.

Dios tsiʼ yʌqʼueyob jini winicob xʼixicob chaʼan miʼ bajñel yajcañob chuqui yom i melob tiʼ cuxtʌlel. ¿Maʼanic ba mi laj qʼuel ti ñuc cheʼ mi lac cʌqʼuentel lac yajcan mi lac com o mach lac com lac chʼujutesan Dios? (Josué 24:​15.) Pero yonlel miʼ melob jontolil tiʼ tojlel yañoʼ bʌ, jin chaʼan an cabʌl wocol. Jioba mi yʌqʼuen i chʼijiyemlel i pusicʼal cheʼ miʼ qʼuel jini woli bʌ ti ujtel. Pejcan Génesis 6:​5, 6.

Jioba mucʼʌch i qʼuelonla ti ñuc. Yom chaʼan tijicña mi lac chumtʌl. Mach jalix mi caj i jisan jini jontolil yicʼot jini jontoloʼ bʌ. Añʌch chucoch cheʼ bʌ jini Dios maxto i jisa jini wocol. Yaʼ ti cʌntesʌntel 8, miʼ mejlel laj cʌn chucoch. Pejcan 2 Pedro 2:9; 3:​7, 13.

5. ¿Bajcheʼ miʼ mejlel lac ñumen lʌcʼtesan lac bʌ ti Dios?

Miʼ mejlel lac lʌcʼtesan lac bʌ ti Jioba, cheʼ mi lac pejcan ti oración. Jioba miʼ qʼuelonla ti ñuc ti jujuntiquil (Salmo 65:2; 145:​18). Mucʼʌch i ñusan ti chan lac mul. Miʼ qʼuel chaʼan woliyʌch lac chaʼlen wersa lac tijicñesʌben i pusicʼal, anquese an i tajol mi lac chaʼlen mulil. Anquese xmulilonla, mi lac mejlel lac lʌcʼtesan lac bʌ ti Dios. Pejcan Salmo 103:​12-​14 yicʼot Santiago 4:⁠8.

Come Jioba jiñʌch tsaʼ bʌ yʌqʼueyonla j cuxtʌlel, jin chaʼan yom mi laj cʼuxbin ñumento bajcheʼ winicob xʼixicob (Marcos 12:​30). Cheʼ bʌ maʼ pʌs a cʼuxbiya tiʼ tojlel Dios, mi caj a ñumen cʌn, yicʼot mi caj a mel chuqui miʼ cʼajtin, cheʼ jini, mi caj a ñumen lʌcʼtesan a bʌ tiʼ tojlel ti pejtelel ora. Pejcan 1 Timoteo 2:4 yicʼot 1 Juan 5:3.