Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CɅNTESɅNTEL 6

¿Chuqui miʼ caj ti ujtel tiʼ tojlel jini tsaʼix bʌ chʌmiyob?

¿Chuqui miʼ caj ti ujtel tiʼ tojlel jini tsaʼix bʌ chʌmiyob?

1. ¿Baqui bʌ jini wen tʼan chaʼan jini tsaʼix bʌ chʌmiyob?

Cheʼ bʌ Jesús tsaʼ cʼoti yaʼ ti Betania, tiʼ tʼejl Jerusalén, anix chʌmpʼejl qʼuin i chʌmel i yamigo i cʼabaʼ Lázaro. Jesús tsaʼ majli yaʼ ti mucoñibʌl yicʼot Marta yicʼot jaʼel María, i yijtiʼañob jini winic tsaʼ bʌ chʌmi. Mach jalic tsiʼ tempayob i bʌ yonlel winicob xʼixicob. ¿Awujil ba bajcheʼ cʼamel i tijicñʌyel jini Marta yicʼot María, cheʼ bʌ jini Jesús tsiʼ chaʼ tejchesa chʼojyel jini Lázaro? Pejcan Juan 11:​21-​24, 38-​44.

Marta yujilix chuqui mi yʌl jini wen tʼan chaʼan jini tsaʼix bʌ chʌmiyob. Yicʼot yujilix chaʼan Jioba mi caj i tejchesan chʼojyel jini tsaʼix bʌ chʌmiyob, chaʼan miʼ chaʼ chumtʌlob wʌʼ ti Pañimil. Pejcan Job 14:​14, 15.

2. ¿Chuqui mi lac chaʼlen cheʼ mi lac chʌmel?

Dios tsiʼ sube Adán: «Tsʼubeñet. Mi caj a chaʼ sujtel ti tsʼubejn» (GÉNESIS 3:19).

Jini winicob xʼixicob tsaʼ mejliyob ti tsʼubejn (Génesis 3:​19). Mach espíritujonicla am bʌ i bʌcʼtal. Joñonla mach espíritu, jin chaʼan maʼanic chuqui cuxul miʼ cʌytʌl ti lac bʌcʼtal cheʼ mi lac chʌmel. Cheʼ mi lac chʌmel, jini lac sicojc baqui miʼ tilel lac ñaʼtʌbal mi chʌmel jaʼel. Jin chaʼan Lázaro maʼanic chuqui tsiʼ yʌlʌ chaʼan bajcheʼ yilal cheʼ mi lac chʌmel, come maʼanix chuqui yujilob jini tsaʼix bʌ chʌmiyob. Pejcan Salmo146:4 yicʼot Eclesiastés 9:​5, 6, 10.

¿Muʼ ba i choc majlel Dios jini winicob xʼixicob ti cʼajc cheʼ miʼ chʌmelob? Jini Biblia miʼ cʌntesañonla chaʼan jini tsaʼix bʌ chʌmiyob maʼanix chuqui yujilob, yicʼot jaʼel, cheʼ miʼ yʌlob chaʼan mi lac pulel ti cʼajc jumpʼejlʌch lot wen tsʌts bʌ tiʼ tojlel Dios. Jioba miʼ  tsʼaʼlen cheʼ miʼ yʌjlel chaʼan mi laj cʌjqʼuel ti ilaya wocol ti cʼajc. Pejcan Jeremías 7:​31.

3. ¿Muʼ ba mejlel i pejcañonla jini tsaʼix bʌ chʌmiyob?

Jini tsaʼix bʌ chʌmiyob maʼanix miʼ chaʼleñob tʼan yicʼot maʼanix miʼ ñichʼtañob lac tʼan (Salmo 115:​17). Pero an ángelob wen jontoloʼ bʌ, muʼ bʌ mejlel i pejcañob winicob xʼixicob, miʼ poj melob i bʌ cheʼ bajcheʼ jini tsaʼix bʌ chʌmiyob (2 Pedro 2:4). Jioba miʼ subeñonla chaʼan mach yomic mi lac ñop lac pejcan jini tsaʼix bʌ chʌmiyob. Pejcan Deuteronomio 18:⁠10, 11.

4. ¿Majqui mi caj i tejchelob chʼojyel?

Bajcʼʌl winicob xʼixicob tsaʼix bʌ chʌmiyob, mi caj i tejchelob chʼojyel chaʼan miʼ chumtʌlob wʌʼ ti Pañimil. Cheʼ jaʼel, jini maʼanic bʌ tsiʼ cʌñʌyob Dios i tsaʼ bʌ i meleyob jontolil, mi caj i tejchelob chʼojyel. Pejcan Lucas 23:​43 yicʼot Hechos 24:​15.

Jini muʼ bʌ caj i tejchelob chʼojyel mi caj i mejlel i cʌñob i sujmlel bʌ i chaʼan Dios yicʼot mi caj i ñopob Jesús cheʼ miʼ jacʼbeñob i tʼan (Apocalipsis 20:​11-​13). Jini winicob xʼixicob muʼ bʌ i tajob i cuxtʌlel yicʼot muʼ bʌ i melob chuqui wen bʌ, tijicña mi caj i chumtʌlob ti pejtelel ora wʌʼ ti Pañimil. Pejcan Juan 5:​28, 29.

5. ¿Chuqui miʼ pʌsbeñonla tiʼ tojlel Jioba cheʼ mi lac tejchel chʼojyel?

Dios tsiʼ yʌqʼue i pijtaya jini tsaʼix bʌ chʌmiyob, cheʼ bʌ tsiʼ choco tilel i yalobil chaʼan miʼ chʌmel ti lac tojlel. Cheʼ miʼ tejchelob jini tsaʼix bʌ chʌmiyob, Jioba miʼ pʌsbeñonla chaʼan añʌch i cʼuxbiya yicʼot i yutslel i pusicʼal. ¿Majqui a wom a qʼuel cheʼ baqui ora mi caj i tejchelob chʼojyel jini tsaʼix bʌ chʌmiyob? Pejcan Juan 3:​16 yicʼot Romanos 6:​23.