Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

¿Bajcheʼ yilal miʼ cajel jiñi tal to bʌ qʼuin?

¿Bajcheʼ yilal miʼ cajel jiñi tal to bʌ qʼuin?

¿Muʼ baʼ ñop chaʼan jini pañimil . . .

  • ... cheʼ to miʼ chʌn cajel bajcheʼ waʼli?

  • ... miʼ cajel ti ñumen pʼojlel majlel jontolil?

  • ... mi caj i tojʼan?

 MUʼ BɅ I YɅL JINI BIBLIA

«Dios mi caj i sujcubeñob i yaʼlel i wut. Maʼanix mach miʼ caj ti chʌmel. Maʼanix ucʼtaya mi uqʼuel mi wocol ti pejtelel ora. Come tsaʼix ñumi jini ñaxan tac bʌ.» (Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4, I T’AN DIOS.)

JINI WENLEL TAC MUʼ BɅ MEJLEL A TAJ

Mi caj laj qʼuelben i wenlel laj queʼtel (Isaías 65:21-23).

Maʼanix mi laj cajel ti ilaya wocol yicʼot maʼanix miʼ cajel cʼamʌjel tac (Isaías 25:8; 33:24).

Tijicña mi caj lac chumtʌl quicʼot lac familia yicʼot laj camigojob ti pejtelel ora (Salmo 37:11, 29).

 ¿AM BA CHUCOCH MAʼ ÑOP MUʼ BɅ I YɅL JINI BIBLIA?

Añʌch chaʼchajp chucoch:

  • Dios añʌch i pʼʌtʌlel chaʼan miʼ tsʼʌctesan i tʼan waʼchocobil bʌ i chaʼan. Yaʼ ti Biblia, cojach jini Dios miʼ cʌjñel bajcheʼ jini ‹Mach bʌ Anic i Pʼisol i Pʼʌtʌlel›, come maʼanic i yujtibal i pʼʌtʌlel (Apocalipsis 15:3). Jin chaʼan, cheʼ bʌ miʼ waʼchocon i tʼan chaʼan ili pañimil miʼ sujtel ti jumpʼejl wem bʌ chumlibʌl, mucʼʌch mejlel laj cʌl chaʼan mi caj i tsʼʌctesan i tʼan. Cheʼ bajcheʼ miʼ yʌl jini Biblia, «Dios mi mejlel i mel ti pejtelel» (Mateo 19:26).

  • Dios miʼ mulan chaʼan miʼ tsʼʌctiyel i tʼan waʼchocobil bʌ i chaʼan. Cheʼ bajcheʼ jini quixtañujob tsaʼix bʌ chʌmiyob, jini Biblia miʼ yʌl chaʼan Jehová mi caj i cʼajtesan i winic tsaʼ bʌ i mele (Job 14:14, 15).

    Yicʼot jaʼel jini Jesús i yalobil Dios, tiʼ tsʼʌcʌ cʼamoʼ bʌ. ¿Chucoch tsiʼ mele jini? Come cheʼʌch yom tiʼ pusicʼal (Marcos 1:40, 41). Cheʼ bʌ tsiʼ mele Jesús jini, tsiʼ pʌsʌ chaʼan jiñʌch muʼ bʌ i mulan i mel i Tat jaʼel, chaʼan miʼ coltañob yomoʼ bʌ coltʌntel (Juan 5:19).

    Cheʼ bajcheʼ tsaʼix laj cʌñʌ, miʼ mejlel laj cʌl chaʼan Jehová yicʼot Jesús miʼ mulañob chaʼan mi lac taj lac wenlel ti tal to bʌ qʼuin (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9).

 CʼAJTIBEN A BɅ

¿Chuqui mi caj i mel Dios ti pañimil chaʼan miʼ sujtel tiʼ tʼojol jax bʌ chumlibʌl?

Mi caj a tajben i jacʼbal loqʼuem bʌ ti Biblia yaʼ ti MATEO 6:9, 10 yicʼot DANIEL 2:44.