Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

¿Majqui an tiʼ cʼʌb ili pañimil?

¿Majqui an tiʼ cʼʌb ili pañimil?

¿Muʼ baʼ wʌl chaʼan jiñʌch . . .

  • ... Dios?

  • ... winicob xʼixicob?

  • ... juntiquil mach bʌ laj cʌñʌyic?

 MUʼ BΛ I YΛL JINI BIBLIA

«Pejtelel i chaʼañoʼ bʌ pañimil añob tiʼ cʼʌb jini jontolil.» (1 Juan 5:19, I TʼAN DIOS.)

«Tsaʼ tili i Yalobil Dios chaʼan miʼ jisʌben i yeʼtel Diablo.» (1 Juan 3:8, Traducción del Nuevo Mundo [TNM].)

JINI WENLEL TAC MUʼ BΛ MEJLEL A TAJ

Mi caj laj cʌn baqui tilem jini wocol am bʌ wʌle ora (Apocalipsis [Revelación] 12:12).

Añʌch chucoch cheʼ mi lac pijtan jini ñumen wem bʌ lac chumlib ti tal to bʌ qʼuin (1 Juan 2:17).

 ¿AM BA CHUCOCH MAʼ ÑOP MUʼ BΛ I YΛL JINI BIBLIA?

Añʌch uxchajp chucoch:

  • Jini i yumʌntel Satanás lʌcʼʌlix mi caj i jisʌntel. Jehová mi caj i jisan Satanás chaʼan mach jiñix miʼ yuman jini winicob xʼixicob. Tsiʼ yʌcʼʌ i tʼan chaʼan mi caj «i jisʌben i pʼʌtʌlel jini Diablo muʼ bʌ yʌcʼ chʌmel» yicʼot pejtelel chuqui am bʌ i mele (Hebreos 2:14, TNM).

  • Jesucristo jiñʌch yajcʌbil bʌ ti Dios chaʼan mi yochel bajcheʼ yumʌl. Jesús jiñʌch juntiquil yumʌl mach bʌ lajalic bajcheʼ jini am bʌ tiʼ wenta wʌle ora ili pañimil, jontol yicʼot jin jach miʼ bajñel ñaʼtan i bʌ. Dios tsiʼ yʌcʼʌ i tʼan chaʼan jini i yumʌntel Cristo: «Miʼ pʼuntan jini cʼun bʌ yicʼot jini pʼumpʼun bʌ [...]. Mi caj i mʌn jini ticʼlʌbiloʼ bʌ yicʼot jini chuculoʼ bʌ ti jontolil chaʼan miʼ yʌcʼob ti colel» (Salmo 72:13, 14).

  • Dios mach mejlic i chaʼlen lot. Toj jamʌl chuqui mi yʌl jini Biblia «Dios mach mejlic i chaʼlen lot» (Hebreos 6:18). Jin chaʼan, cheʼ miʼ waʼchocon i tʼan Jehová, la cujil chaʼan mucʼʌch caj i tsʼʌctiyel (Isaías 55:10, 11). Waʼchocobil bʌ i chaʼan i tʼan, jiñʌch chaʼan «mi caj i chojquel loqʼuel i yum jini pañimil» (Juan 12:31).

 CʼAJTIBEN A BΛ

¿Bajcheʼ yilal miʼ cajel jini tsijiʼ bʌ pañimil, cheʼ mach jiñix Satanás an tiʼ cʼʌb?

Mi caj a tajben i jacʼbal loqʼuem bʌ ti Biblia yaʼ ti SALMO 37:10, 11 yicʼot APOCALIPSIS 21:3, 4.