Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

¿Muʼ ba caj laj cʌy laj quilan wocol baʼ ora?

¿Muʼ ba caj laj cʌy laj quilan wocol baʼ ora?

¿Muʼ baʼ wʌl chaʼan . . .

  • ... mucʼʌch?

  • ... maʼanic?

  • ... tajol mucʼʌch?

 MUʼ BɅ I YɅL JINI BIBLIA

«Dios mi caj i sujcubeñob i yaʼlel i wut. Maʼanix majch miʼ caj ti chʌmel. Maʼanix ucʼtaya mi uqʼuel mi wocol ti pejtelel ora.» (Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4; I TʼAN DIOS.)

JINI WENLEL TAC MUʼ BɅ MEJLEL A TAJ

Mi caʼ cʌn chaʼan mach jinic Dios mi yʌqʼueñet a wilan wocol tac (Santiago 1:13).

Miʼ yʌqʼueñet a ñʌchʼtʌlel cheʼ maʼ cʌn chaʼan Dios cʼux miʼ yubin cheʼ maʼ wilan wocol (Zacarías 2:8).

An a pijtaya chaʼan ti tal to bʌ qʼuin, maʼanix muʼ bʌ caj i yʌqʼueñet a wilan wocol (Salmo 37:9-11).

 ¿AM BA CHUCOCH MAʼ ÑOP MUʼ BɅ I YɅL JINI BIBLIA?

Añʌch chaʼchajp chucoch:

  • Dios miʼ tsʼaʼlen ilaya wocol yicʼot ticʼlʌntel. ¿Bajcheʼ yubil tsiʼ yubi Jehová cheʼ bʌ tsaʼ ticʼlʌnti i tejclum ti wajali? Jini Biblia miʼ subeñonla chaʼan cʼux tsiʼ yubi cheʼ bʌ tsiʼ qʼuele tsaʼ «ticʼlʌntiyob chaʼan jontoloʼ bʌ» tejclum tac (Jueces 2:18, I TʼAN DIOS).

    Dios miʼ tsʼaʼlen jini quixtañu muʼ bʌ i yʌqʼuen i yilan wocol i piʼʌl. Jumpʼejl ejemplo, jiñʌch cheʼ bʌ jini Biblia miʼ yʌl chaʼan miʼ tsʼaʼlen «jini muʼ bʌ i tsʌnsan jini toj bʌ» (Proverbios 6:16, 17).

  • Dios miʼ qʼuel ti ñuc jujuntiquil quixtañu. Anquese maʼ ñaʼtan chaʼan cojach jatet awujil chuqui bʌ «wocol» woli a wubin, tiʼ sujmlel Jehová woliʼ qʼuel jaʼel bajcheʼ a wilal (2 Crónicas 6:29, 30; I TʼAN DIOS).

    Mi caj i cʼʌn i Yumʌntel Dios, chaʼan miʼ jisan jini ilaya wocol muʼ bʌ i yubin jujuntiquil quixtañujob (Mateo 6:9, 10). Pero come maxto i mele jini, miʼ yʌqʼuen i tijicñʌyel jini muʼ bʌ i sʌclañob tiʼ sujmlel (Hechos 17:27; 2 Corintios 1:3, 4).

 CʼAJTIBEN A BɅ

¿Chucoch Dios mi yʌcʼ ti ujtel chaʼan mij quilan wocol?

Mi caj a tajben i jacʼbal loqʼuem bʌ ti Biblia yaʼ ti ROMANOS 5:12 yicʼot 2 PEDRO 3:9.