Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CΛNTESΛNTEL 12

¿Bajcheʼ chajpʌbil chaʼan miʼ mejlel jini subtʼan?

¿Bajcheʼ chajpʌbil chaʼan miʼ mejlel jini subtʼan?

España

Bielorrusia

Hong Kong

Perú

Cheʼ woliyix i lʌcʼtiyel i yorajlel chaʼan miʼ chʌmel Jesús, tsiʼ yʌlʌ: «Jini wen tʼan chaʼan i yumʌntel Dios mi caj i sujbel ti pejtelel pañimil chaʼan miʼ yubintel ti pejtelel pañimil. Ti jimbʌ ora mi caj i tilel i jilibal» (Mateo 24:14). Pero, ¿bajcheʼ mi caj i tsʼʌctiyel jini subtʼan tiʼ pejtelel Pañimil? Wolic mel lojon bajcheʼ iliyi come cheʼʌch tsiʼ mele Jesús cheʼ bʌ tsajni ila ti Pañimil (Lucas 8:1).

Mic chaʼlen lojon wersa chaʼan mic taj lojon jini winicob xʼixicob tiʼ yotot. Jesús tsiʼ cʌntesa jini xcʌntʼañob i chaʼan, chaʼan miʼ chaʼleñob subtʼan ti jujumpʼejl otot (Mateo 10:11-13; Hechos 5:42; 20:20). Jini tsaʼ bʌ i chaʼleyob subtʼan ti wajali, tsaʼ subentiyob baqui miʼ cajelob ti subtʼan (Mateo 10:5, 6; 2 Corintios 10:13). Cheʼ jaʼel, jini queʼtel lojon chaʼan bʌ subtʼan ti ili ora wen chajpʌbil yicʼot mij cʌqʼuentel lojon baqui mic chaʼlen lojon subtʼan. Cheʼ bajcheʼ iliyi, mi lac tsʼʌctesan i tʼan Jesús tsaʼ bʌ yʌlʌ «chaʼan mic subeñob [lojon tiʼ pejtelel] winicob xʼixicob» (Hechos 10:42).

Mic chaʼlen lojon wersa chaʼan mic suben lojon tiʼ pejtelel winicob xʼixicob tiʼ yototob jini wen tʼan. Jesús tsiʼ pʌsʌ jaʼel bajcheʼ yom miʼ mejlel jini subtʼan, cheʼ bʌ tsiʼ mele tiʼ tiʼ jumpʼejl ñajb o ti jumpʼejl pozo (Marcos 4:1; Juan 4:5-15). Baqui jach mic ñumel lojon, mic suben lojon winicob xʼixicob chaʼan jini am bʌ ti Biblia, cheʼ añon lojon ti bij, ti choñoñibʌl, ti parque o cheʼ mic chaʼlen lojon tʼan ti teléfono. Mic suben lojon jini yaʼ bʌ chumulob tic tʼejl lojon, c piʼʌl lojon ti eʼtel, c piʼʌl lojon ti escuela yicʼot jaʼel mic suben lojon jini c familia, cheʼ bʌ añʌch i yorajlel c chaʼan lojon. Jin chaʼan bajcʼʌl winicob xʼixicob cʌmbilix i chaʼañob «jini Wen Tʼan, chaʼan miʼ tajob i ñʌchʼtʌlel i pusicʼal» (Isaías 52:7).

¿Am ba majqui a wom a suben jini wen tʼan tac chaʼan bʌ i Yumʌntel Dios yicʼot chuqui wenlel mi caj i taj ti tal to bʌ qʼuin? Mach a bajñel chaʼañan awujil bʌ. Suben tiʼ pejtelel winicob xʼixicob.

  • ¿Chuqui jini wen tʼan yom bʌ miʼ sujbel?

  • ¿Bajcheʼ woliʼ lajiñob jini i testigojob Jioba, cheʼ bajcheʼ tsiʼ chaʼle subtʼan Jesús?