Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CΛNTESΛNTEL 11

¿Chucoch mij cajñel lojon ti colem tac bʌ tempa bʌ?

¿Chucoch mij cajñel lojon ti colem tac bʌ tempa bʌ?

México

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

¿Chucoch wen tijicñayob maʼ qʼuel jini winicob xʼixicob ti jini dibujo? Come añob ti jumpʼejl colem tempa bʌ. Jini i winicob Dios ti wajali jaʼel, tsaʼ subentiyob chaʼan miʼ tempañob i bʌ uxyajl ti jujumpʼejl jab, ili ora joñonla jaʼel wen tijicñayonla cheʼ mi lac tempan lac bʌ (Deuteronomio 16:16). Ti jujumpʼejl jab miʼ mejlel uxpʼejl colem tempa bʌ: Chaʼpʼejl miʼ mejlel jiñi jumpʼejl bʌ qʼuin colem tempa bʌ yicʼot jumpʼejl miʼ mejlel jini uxpʼejl bʌ qʼuin colem tempa bʌ. ¿Chuqui wenlel mi lac taj ti jini colem tac bʌ tempa bʌ?

Mic ñumen lʌcʼtesan lojon c bʌ yicʼot quermañojob lojon. Cheʼ bajcheʼ jini israelob, wen tijicña tsiʼ yubiyob cheʼ bʌ tsiʼ chʼujutesayob Jioba ‹baʼ tsiʼ tempayob i bʌ›, cheʼʌch joñonla jaʼel, wen tijicña mi la cubin cheʼ mi lac chʼujutesan Jioba ti jini colem tac bʌ tempa bʌ (Salmo 26:12; 111:1). Ili tempa bʌ tac miʼ yʌqʼueñon lojon chaʼan mic tempan lojon c bʌ yicʼot j quermañojob lojon, tilemoʼ bʌ ti yan tac bʌ congregación yicʼot ti yan tac bʌ tejclum. Cheʼ ti xinqʼuiñil mij cʼux lojon c waj yaʼ baʼ woliʼ mejlel jini colem tempa bʌ yicʼot mic pʌs lojon j cʼuxbiya ti jujuntiquil j quermañojob lojon (Hechos 2:42). Yaʼ ti colem tac bʌ tempa bʌ mij qʼuel lojon chaʼan wen tempʌbilob ‹lac quermañojob› tiʼ pejtelel pañimil (1 Pedro 2:17).

Miʼ coltañon lojon chaʼan mic ñumen cʼʌjquel lojon majlel tiʼ chaʼan bʌ Jioba. Jini israelob tsiʼ tajayob i coltʌntel cheʼ bʌ tsaʼ tsictesʌbentiyob i sujmlel i tʼan Dios am bʌ ti Biblia (Nehemías 8:8, 12). Joñon lojon jaʼel mic wen qʼuel lojon ti ñuc jini cʌntesʌntel muʼ bʌ c taj lojon yaʼ ti colem tac bʌ tempa bʌ. Jujumpʼejl jini cʌntesʌntel loqʼuen ti Biblia. Jini discurso yicʼot jini demostración tac muʼ bʌ i ñusʌntel miʼ pʌsbeñon lojon bajcheʼ mic melben lojon i yeʼtel Dios. Miʼ coltañon lojon cheʼ mic ñichʼtan lojon chuqui tsiʼ meleyob yambʌ quermañojob lojon chaʼan bajcheʼ tsiʼ lʌtʼʌyob wocol jaʼel, chaʼan mic mejlel lojon ti chumtʌl ti ili cojix bʌ qʼuin. Jini uxpʼejl bʌ qʼuin colem tempa bʌ miʼ ñumel jumpʼejl parte baʼ miʼ lajiñob yicʼotob i bujc i pislelob cheʼ bajcheʼ ti wajali yicʼot cabʌl chuqui mi laj cʌn yaʼi. Ti jujumpʼejl colem tempa bʌ mi yujtel chʼʌm jaʼ chaʼan yomoʼ bʌ i yʌcʼob i cuxtʌlel ti Dios.

  • ¿Chucoch miʼ wen aqʼueñon lojon c tijicñʌyel cheʼ miʼ mejlel jini colem tempa bʌ?

  • ¿Chuqui wenlel mi caj a taj cheʼ maʼ majlel ti jini colem tempa bʌ muʼ bʌ c mel lojon?