Nueva Zelanda

Japón

Uganda

Lituania

Jini ñaxam bʌ xñoptʼañob cheʼ bʌ tsiʼ meleyob i tempa bʌ miʼ chaʼleñob cʼay, miʼ melob oración, miʼ pejcañob jini tsʼijbujel yicʼot miʼ chajpañob yaʼ bʌ an ti tsʼijbujel (1 Corintios 14:26). Mi tsaʼ tiliyet tic tempa bʌ lojon mi caj a qʼuel chaʼan lʌcʼʌl lajalʌch mic mel lojon jaʼel.

Loqʼuen ti Biblia yicʼot mach wocolic muʼ bʌ i mejlel. Ti sábado o ti domingo, yaʼ ti congregación miʼ ñusʌntel jumpʼejl discurso loqʼuem bʌ ti Biblia muʼ bʌ i jalʼan 30 minuto mic pʌsbentel lojon chaʼan ti jini tsʼijbujel miʼ pʌs chuqui i sujmlel tac woli bʌ ti ujtel ili ora. Mi lac subentel chaʼan mi lac sajcan ti lac Biblia woli bʌ ti pejcʌntel. Cheʼ miʼ yujtel jini discurso, miʼ ñusʌntel jini Cʌntesʌntel loqʼuem bʌ ti La Atalaya, muʼ bʌ i jalʼan jumpʼejl ora, jini yaʼ bʌ tempʌbilob miʼ mejlel i jacʼob jini cʼajtiya tac muʼ bʌ caj i mejlel loqʼuem bʌ ti La Atalaya. Cheʼ mi lac mel bajcheʼ jini, jini ticʼojel tac loqʼuem bʌ ti Biblia mi caj i coltañonla ti laj cuxtʌlel. Tiʼ pejtelel pañimil an ñumen ti 110,000 congregación tac, luʼ cheʼʌch woli yujtel jini cʌntesa yaʼ ti tempa bʌ tac.

Miʼ ñumen coltañon lojon bajcheʼ yom mic chaʼlen lojon cʌntesa. Ti jujumpʼejl semana mic tempan lojon c bʌ chaʼan miʼ mejlel jini chajpʌbil bʌ, miʼ mejlel ti uxpʼejl parte. Jini ñaxam bʌ 30 minuto jiñʌch baʼ miʼ ñusʌntel jini Cʌntesʌntel chaʼan i Tʼan Dios ti Congregación, miʼ mejlel cʼajtiya tac yicʼot mi yʌqʼuentel i jacʼbal, chaʼan miʼ ñumen chʼʌmbentel isujm mandar tac yicʼot profecía tac loqʼuem bʌ ti Biblia. Ti jini yambʌ 30 minuto miʼ ñusʌntel jini Escuela chaʼan bʌ i Yeʼtel Dios, miʼ pejcʌntel jini Biblia chajpʌbil bʌ chaʼan jini semana, cheʼ jaʼel yaʼ bʌ tempʌbilob mi yʌlob chuqui tsiʼ ñopoyob cheʼ bʌ tsiʼ wʌn chajpayob. Jini tsaʼix bʌ i tsʼijbuyob i bʌ ti escuela chaʼan bʌ i Yeʼtel Dios miʼ ñusañob jumpʼejl alʌ discurso. Jini am bʌ tiʼ wenta jini Escuela chaʼan bʌ i Yeʼtel Dios mi yʌcʼ ticʼojel, muʼ bʌ i coltan chaʼan miʼ ñumen cʌn bajcheʼ miʼ pejcan jun yicʼot bajcheʼ miʼ chaʼlen cʌntesa jini tsaʼ bʌ i ñusa i discurso (1 Timoteo 4:13). Ti wiʼil miʼ mejlel jini Tempa bʌ baʼ mi laj cʌntesʌntel chaʼan subtʼan, muʼ bʌ i jalʼan 30 minuto baʼ miʼ ñusʌntel jumpʼejl discurso, demostración, entrevista yicʼot mic ñop lojon bajcheʼ miʼ mejlel j cʌntesan lojon yañoʼ bʌ chaʼan jini Biblia.

Cheʼ maʼ majlel yaʼ tic tempa bʌ lojon mi caj a mulan bajcheʼ yilal mi yujtel jini cʌntesa (Isaías 54:13).

  • ¿Chuqui mi caj a cʌn cheʼ maʼ majlel yaʼ ti tempa bʌ i chaʼan i testigojob Jioba?

  • ¿Baqui bʌ c tempa bʌ lojon maʼ ñaxan mulan majlel ili semana?