Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CΛNTESΛNTEL 5

¿Chuqui mi caʼ taj yaʼ tic tempa bʌ lojon chaʼan bʌ xñoptʼañob?

¿Chuqui mi caʼ taj yaʼ tic tempa bʌ lojon chaʼan bʌ xñoptʼañob?

Argentina

Sierra Leona

Bélgica

Malasia

Yonlel winicob xʼixicob maʼanix woli i tempañob i bʌ yaʼ tiʼ ñopbalob, come maʼanic miʼ cʌntesʌntelob bajcheʼ yom miʼ sʌclañob jini muʼ bʌ i mejlel i yʌqʼueñob i taj i tijicñʌyel. Cheʼ jini, ¿chucoch yom maʼ majlel tiʼ tempa bʌ i testigojob Jioba? ¿Chuqui mi caj a taj yaʼi?

Maʼ taj a tijicñʌyel yicʼot winicob xʼixicob muʼ bʌ i cʼuxbiñob i bʌ yicʼot utsoʼ bʌ. Ti ñaxam bʌ siglo, jini ñaxam bʌ xñoptʼañob tempʌbilob ti congregación tac chaʼan miʼ chʼujutesañob Dios, miʼ pejcañob jini chʼujul bʌ Tsʼijbujel yicʼot miʼ coltañob i bʌ ti jujuntiquil (Hebreos 10:24, 25). Tempʌbilob yicʼot i yermañojob baʼ miʼ pʌsob i cʼuxbiya ti jujuntiquil (2 Tesalonicenses 1:3; 3 Juan 14). Joñon lojon jiñʌch mic lajin lojon bajcheʼ tsiʼ meleyob jini ñaxam bʌ xñoptʼañob i cheʼʌch mi cubin lojon c tijicñʌyel jaʼel.

Maʼ cʌn a mel muʼ bʌ i yʌl jini Biblia. Ti jini Biblia miʼ yʌl bajcheʼ tsiʼ meleyob wajali, cheʼʌch mic mel lojon jaʼel ili ora, come winicob, xʼixicob, yicʼot chʼitoñob mic tempan lojon c bʌ. Jini wem bʌ xcʌntesajob miʼ cʼʌñob jini Biblia chaʼan miʼ cʌntesañon lojon c chʼʌmben isujm chaʼan miʼ coltañon lojon c mel muʼ bʌ yʌl jini Biblia (Deuteronomio 31:12; Nehemías 8:8). Cheʼ miʼ mejlel jini cʼajtiya tac, tiʼ pejtelelob miʼ mejlel i jacʼob yicʼot miʼ chaʼleñob cʼay chaʼan mi yʌcʼob ti cʌjñel i pijtaya (Hebreos 10:23).

Maʼ taj bendición chaʼan miʼ pʼʌtʼesan a ñaʼtʌbal ti Dios. Jini apóstol Pablo tsiʼ yʌlʌ ti jumpʼejl congregación: «Com j qʼueletla chaʼan mi lac tem ñuqʼuesʌben lac bʌ lac pusicʼal, come ti jumpʼejl lac pusicʼal woli lac ñop» (Romanos 1:12). Cheʼ yaʼan la quicʼot lac quermañojob ti lac tempa bʌ, miʼ pʼʌtʼesan ñopol bʌ lac chaʼan ti Dios yicʼot chaʼan mi lac chumtʌl bajcheʼ miʼ yʌl jini Biblia.

¿Chucoch maʼanic maʼ poj majlel yaʼ ti tempa bʌ muʼ bʌ caj i mejlel ili semana? Tijicña mi caj cubin lojon cheʼ maʼ cʼotel ti jini tempa bʌ. Ti pejtelel jini tempa bʌ mach tojbilic, maʼanic baʼ ora miʼ cʼajtintel taqʼuin.

  • ¿Bajcheʼ tsac ñaʼta lojon chaʼan cheʼ yom miʼ mejlel jini tempa bʌ bajcheʼ jini?

  • ¿Chuqui bʌ wenlel miʼ mejlel lac taj cheʼ mi lac majlel ti tempa bʌ?