Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CΛNTESΛNTEL 22

¿Chuqui miʼ mejlel yaʼ ti Betel?

¿Chuqui miʼ mejlel yaʼ ti Betel?

Islas Salomón

Canadá

Sudáfrica

Yaʼ ti Betel miʼ mejlel cabʌl eʼtel tac, miʼ qʼuejlel jaʼel chaʼan jini subtʼan ti jujumpʼejl país am bʌ tiʼ wenta. Miʼ mejlel i chaʼleñob eʼtel baqui miʼ mejlel jun tac loqʼuem bʌ ti Biblia ti yan tac bʌ tʼan, yaʼ baqui miʼ mejlel revista tac, yaʼ baqui miʼ lʌpʼbentel i pat jini libro tac, yaʼ baqui miʼ lojtel jun tac loqʼuem bʌ ti Biblia yicʼot yaʼ baqui miʼ mejlel jini video tac o ti yan tac bʌ eʼtel.

An Comité muʼ bʌ i qʼuel chuqui miʼ mejlel ti Betel. Jini Junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij, mi yʌqʼuen i mel eʼtel jini Comité muʼ bʌ i qʼuel chuqui miʼ mejlel ti Betel, miʼ sajcʌntel uxtiquil o ñumen ancianojob wen cabʌloʼ bʌ i ñaʼtʌbal. Jini Comité muʼ bʌ i qʼuel chuqui miʼ mejlel ti Betel, miʼ suben jini Junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij bajcheʼ woliʼ mejlel jini eʼtel ti jujumpʼejl tejclum yicʼot wocol tac muʼ bʌ i yujtel. Muʼ bʌ i subentel jini Junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij, jiñʌch miʼ cʼʌn i ñaʼtan chaʼan chuqui an i cʼʌjñibal miʼ mejlel ti jun tac loqʼuem bʌ ti Biblia yaʼ ti tempa bʌ yicʼot ti colem tempa bʌ. Jini junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij miʼ choc majlel hermanojob chaʼan miʼ julaʼtañob yan tac bʌ Betel am bʌ tiʼ pejtelel Pañimil yicʼot miʼ yʌcʼob coltaya chaʼan jini Comité muʼ bʌ i qʼuel chuqui miʼ mejlel ti Betel wen miʼ melob i yeʼtel (Proverbios 11:14). Miʼ chajpʌntel jumpʼejl programa chaʼan jini lac quermañojob cʼotem bʌ i julaʼtañob jini Betel, mi yʌcʼob jumpʼejl discurso chaʼan mi ñichʼtañob lac quermañojob añoʼ bʌ tiʼ tojlel jini Betel woli bʌ ti julaʼtʌntel.

Miʼ coltʌntel jini congregación tac lʌcʼʌl bʌ an. Yaʼ ti Betel an lac quermañojob añoʼ bʌ i yeʼtel chaʼan miʼ yʌcʼob i tʼan chaʼan miʼ loqʼuel yambʌ congregación tac. Yicʼot jaʼel jiñʌch baqui miʼ qʼuejlel i yeʼtelob jini ochemoʼ bʌ bajcheʼ precursor, misionero yicʼot jini superintendentejob i chaʼan circuito, yaʼ ti tejclum tac am bʌ tiʼ wenta ti jini Betel. Cheʼ jaʼel jiñʌch baqui miʼ chajpʌntel colem tempa bʌ, miʼ qʼuelob jaʼel baqui mi caj i mejlel yambʌ Yotlel Tempa bʌ yicʼot miʼ chajpañob yan tac bʌ jun loqʼuem bʌ ti Biblia chaʼan miʼ chojquel majlel ti jujumpʼejl congregación, chaʼan añʌch chuqui miʼ cʼʌñob lac quermañojob. Tiʼ pejtelel muʼ bʌ i mejlel yaʼ ti Betel tac, miʼ tsʼʌctesan jini eʼtel chaʼan bʌ subtʼan (1 Corintios 14:33, 40).

  • ¿Bajcheʼ miʼ chaʼleñob coltaya jini Comité muʼ bʌ i qʼuel chuqui miʼ mejlel ti Betel tiʼ tojlel jini junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij?

  • ¿Chuqui tac bʌ eʼtel miʼ mejlel ti Betel tac?