Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CΛNTESΛNTEL 23

¿Bajcheʼ miʼ tsʼijbuntel yicʼot miʼ ñusʌntel ti yambʌ tʼan jini yan tac bʌ jun loqʼuem bʌ ti Biblia?

¿Bajcheʼ miʼ tsʼijbuntel yicʼot miʼ ñusʌntel ti yambʌ tʼan jini yan tac bʌ jun loqʼuem bʌ ti Biblia?

Junmojt muʼ bʌ i Tsʼijbuñob jun tac ti Estados Unidos

Corea del Sur

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Chaʼan mic chaʼlen lojon wersa c sub lojon jini «wen tʼan [...] ti pejtelel tejclum tac yicʼot pejtelel winicob xʼixicob yujiloʼ bʌ tʼan ti chajp ti chajp» mic mel lojon yan tac bʌ jun loqʼuem bʌ ti Biblia cheʼ bʌ ti 700 tʼan tac (Apocalipsis 14:6). ¿Bajcheʼ miʼ mejlel jini eʼtel wocol bʌ ti melol yilal? Miʼ coltañon lojon jini muʼ bʌ i tsʼijbuñob jun tac am bʌ ti yan tac bʌ Betel yicʼot an ñumen ti 3,300 muʼ bʌ ñusañob tiʼ tʼan tsʼijbubilix bʌ, tiʼ pejtelelob i testigojob Jioba.

Jini texto ñaxan miʼ mejlel ti inglés. Jini Junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij, jiñʌch muʼ bʌ i qʼuelob bajcheʼ miʼ mejlel jini eʼtel yaʼ ti oficina baqui miʼ tsʼijbuntel yan tac bʌ jun loqʼuem bʌ ti Biblia (cʌmbil bʌ bajcheʼ Departamento de Redacción) yaʼ ti Betel ti Estados Unidos. Ili oficina jiñʌch miʼ qʼuel chuqui miʼ melob jini mucʼoʼ bʌ ti eʼtel baqui mi tsʼijbuntel yan tac bʌ jun loqʼuem bʌ ti Biblia ti Estados Unidos yicʼot ti yan tac bʌ Betel. Come mach jumpʼejl jach tejclum loqʼuemob tilel muʼ bʌ i tsʼijbuñob jun tac, cabʌl temaj tac miʼ mejlel ti tsʼijbuntel chaʼan miʼ tajob i coltʌntel yan tac bʌ tejclum.

Jini texto miʼ chocbentelob majlel junmojt muʼ bʌ i ñusañob tiʼ tʼan. Cheʼ bʌ jini texto tsaʼix tsʼijbunti yicʼot tsaʼix ajli chaʼan miʼ mejlel, miʼ chocbentelob majlel tiʼ pejtelel muʼ bʌ i ñusañob tiʼ tʼan. Miʼ chaʼleñob wersa chaʼan miʼ sajcañob jini ‹isujm bʌ ti pejtelel chuqui miʼ tsʼijbuñob› chaʼan miʼ chʼʌmbentel isujm cheʼʌch bajcheʼ an ti inglés (Eclesiastés 12:10).

Jini computadora tac miʼ coltañon lojon chaʼan miʼ mejlel ti ora jini eʼtel. Jini computadora mach mejlic i mel jini eʼtel muʼ bʌ i mel winicob xʼixicob. Pero wocolix i yʌlʌ miʼ coltañonla chaʼan miʼ mejlel ti ora jini eʼtel yicʼot mi lac taj yaʼi muʼ bʌ laj cʼʌn chaʼan mi lac chajpan lac bʌ. Jini i testigojob Jioba tsiʼ meleyob jumpʼejl programa muʼ bʌ i subentel MEPS (ti inglés mi yʌl Multilanguage Electronic Publishing System) jiñʌch baqui miʼ mejlel i yotsañob yonlel tʼan tac yicʼot miʼ mejlel i yotsañob dibujo tac.

¿Chucoch mic chaʼlen lojon wersa chaʼan mic ñusan lojon ti yan tac bʌ tʼan jini cʌntesa, baqui an jach ñumen ti mil miʼ pejcañob jini tʼan? Come Jioba «yom [i] coltan pejtelel winicob xʼixicob. Yom miʼ cʌñob i sujmlel» (1 Timoteo 2:3, 4).

  • ¿Chuqui bʌ eʼtel miʼ mejlel chaʼan jini yan tac bʌ jun loqʼuem bʌ ti Biblia?

  • ¿Chucoch mic mel lojon ti yonlel tʼan tac jini yan tac bʌ jun loqʼuem bʌ ti Biblia?