Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CΛNTESΛNTEL 1

¿Majquiyob jini i testigojob Jioba?

¿Majquiyob jini i testigojob Jioba?

Dinamarca

Taiwán

Venezuela

India

¿Jaytiquil i testigojob Jioba a cʌñʌ? Tajol an chumuloʼ bʌ tiʼ a tʼejl, a piʼʌlob ti eʼtel o a piʼʌlob ti escuela. Tajol anix c subeyet lojon jini am bʌ ti Biblia. ¿Majquiyon lojon tiʼ sujmlel yicʼot chucoch mic suben lojon jini winicob xʼixicob chaʼan jini ñopol bʌ c chaʼan lojon?

Lajalon lojon bajcheʼ yambʌ winicob xʼixicob. Joñon lojon loqʼuemon lojon tilel ti cabʌl tejclum tac, cheʼ jaʼel mach luʼ añobic i taqʼuin bajcheʼ yañoʼ bʌ. Wajali lamital añobʌch i ñopbal, pero yañoʼ bʌ maʼanic miʼ ñopob Dios. Cheʼ bʌ maxto i testigojonic lojon Jioba, tsaʼ caji cʌqʼuen lojon i yorajlel chaʼan mic chʼʌmben lojon isujm jini cʌntesa tac am bʌ ti Biblia (Hechos 17:11). Tsac jacʼʌ lojon jini tsaʼ bʌ c ñopo lojon yicʼot ti jujuntiquil tsac ñaʼta lojon chaʼan ñumen wen cheʼ mic chʼujutesan lojon Jioba Dios.

Mic taj lojon c wenlel cheʼ mi c pejcan lojon jini Biblia. Cheʼ bajcheʼ tiʼ pejtelel winicob xʼixicob, mic taj lojon wocol jaʼel yicʼot muʼ bʌ i mejlel yʌcʼon lojon ti yajlel ti mulil. Cheʼ mic chaʼlen lojon wersa c mel lojon ti pejtelel ora bajcheʼ mi yʌl jini mandar tac am bʌ ti Biblia, an j qʼuele lojon chaʼan añʌch i coltayon lojon chumtʌl ti tijicña (Salmo 128:1, 2). Jiñʌch junchajp cheʼ mic suben lojon jini winicob xʼixicob jini wen tʼan tac tsaʼ bʌ c ñopo lojon yaʼ ti Biblia.

Mic chumtan lojon jini cʌntesʌntel tac am bʌ ti Biblia. Jini cʌntesʌntel tac muʼ bʌ c ñop lojon ti Biblia miʼ wen aqʼueñon lojon c tijicñʌyel, mi yʌcʼon lojon chaʼan mij qʼuel lojon ti ñuc yañoʼ bʌ winicob xʼixicob, maʼanic mic chaʼlen lojon xujchʼ yicʼot mic pʌs lojon i yutslel c pusicʼal. Miʼ coltañon lojon chaʼan maʼanic miʼ wen tajon lojon cʼamʌjel yicʼot chaʼan wen mic chaʼlen lojon eʼtel, cheʼ jaʼel mij coltan lojon c familia yicʼot mic mel lojon chuqui wen. Mic ñop lojon chaʼan «junlajal miʼ qʼuel winicob Dios», jin chaʼan jini quermañojob lojon tiʼ pejtelel pañimil junlajal mij qʼuel lojon c bʌ yicʼot maʼanic mi cotsan lojon c bʌ ti política. Anquese lajalon lojon bajcheʼ yambʌ winicob xʼixicob, maʼanic yambʌ tejclum muʼ bʌ i tempañob i bʌ bajcheʼ joñon lojon (Hechos 4:13; 10:34, 35).

  • Joñon lojon bajcheʼ i testigojob Jioba, ¿chucoch lajalon lojon bajcheʼ jini winicob xʼixicob?

  • ¿Baqui tac bʌ i cʌntesa jini Biblia tsiʼ coltayon lojon?