Estonia

Zimbabue

Mongolia

Puerto Rico

Jumpʼejl i Yotlel Tempa bʌ chaʼan i testigojob Jioba, miʼ cʼʌn chʼujul bʌ i cʼabaʼ Dios. Jin chaʼan, cheʼ mic sʌqʼuesan lojon jini Yotlel Tempa bʌ yicʼot cheʼ wen miʼ qʼuejlel, mic pʌs lojon chaʼan mij qʼuel lojon ti ñuc jini eʼtel yicʼot jiñʌch junchajp bajcheʼ mic chʼujutesan lojon Dios. Tic pejtelel lojon miʼ mejlel c chaʼlen lojon eʼtel.

Laʼ lac coltan chaʼan miʼ sʌqʼuesʌntel i Yotlel Tempa bʌ cheʼ mi yujtel Tempa bʌ. Cheʼ bʌ mi yujtel jujumpʼejl tempa bʌ, jini j quermañojob lojon tijicña miʼ sʌqʼuesañob jini Yotlel Tempa bʌ. Junsujtel ti jumpʼejl semana miʼ sʌqʼuesʌntel Yotlel tempa bʌ. Juntiquil anciano o siervo ministerial miʼ qʼuel chaʼan miʼ mejlel jini eʼtel, an i tajol miʼ cʼʌn jumpʼejl jun baqui chucul chuqui yom bʌ miʼ mejlel. An hermanojob muʼ bʌ yʌlob chaʼan yomob i chaʼleñob coltaya ti misujel, trapear, miʼ tojʼesañob buchlibʌl tac, miʼ pocob jini baño, miʼ chocob jini basura yicʼot miʼ mulob nich teʼ tac o chʼʌloñibʌl. Ti jujumpʼejl jab junsujtel o ñumen miʼ mejlel eʼtel baqui miʼ ñumen sʌqʼuesʌntel Yotlel Tempa bʌ. Cheʼ bʌ miʼ lac pʌsbeñob laj calobil i mel jini eʼtel, mi laj cʌntesañob chaʼan miʼ qʼuelob ti ñuc yaʼ baqui mi lac chaʼlen chʼujutesaya (Eclesiastés 5:1).

Laʼ lac chaʼlen coltaya chaʼan chuqui yom miʼ tojʼesʌntel ti Yotlel Tempa bʌ. Ti jujumpʼejl jab miʼ ñumel ti qʼuejlel i Yotlel Tempa bʌ tiʼ malil yicʼot tiʼ pejtelel chuqui an tiʼ pat. Cheʼ bʌ miʼ mejlel iliyi, miʼ qʼuejlel chuqui bʌ eʼtel yom miʼ mejlel chaʼan miʼ qʼuejlel ti wen i Yotlel Tempa bʌ, chaʼan maʼanic miʼ cʼʌjñel cabʌl taqʼuin ti wiʼil (2 Crónicas 24:13; 34:10). Jumpʼejl Yotlel Tempa bʌ wen sʌc bʌ yicʼot wen bʌ miʼ qʼuejlel, weñʌch chaʼan yaʼ miʼ chʼujutesʌntel jini c Dios lojon. Cheʼ mi lac mel ili eʼtel, mi lac pʌs chaʼan mucʼʌch laj cʼuxbin Jioba yicʼot chaʼan mi laj qʼuel ti ñuc baqui mi lac chaʼlen chʼujutesaya (Salmo 122:1). Ili mi caj i yʌcʼ chaʼan miʼ wen qʼuelob ti ñuc i Yotlel Tempa bʌ yaʼ bʌ chumulob tiʼ tʼejl (2 Corintios 6:3).

  • ¿Chucoch yom mi lac chaʼlen eʼtel chaʼan sʌc miʼ qʼuejlel yaʼ baqui mi lac chaʼlen chʼujutesaya?

  • ¿Chuqui miʼ mejlel chaʼan sʌc miʼ qʼuejlel Yotlel Tempa bʌ?