Yaʼ baqui miʼ mejlel dibujo tac ti Estados Unidos

Alemania

Kenia

Colombia

Ti tʼan hebreo, Betel yom yʌl «i yotot Dios» (Génesis 28:17, 19). Jiñʌch jumpʼejl wem bʌ cʼabaʼ bajcheʼ yom miʼ subentel jini otot tac muʼ bʌ i cʼʌñob i testigojob Jioba tiʼ pejtelel pañimil, chaʼan miʼ cʼʌjñel baqui miʼ chajpʌntel yicʼot baqui miʼ yʌjqʼuel coltaya chaʼan jini subtʼan. Jini Junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij yaʼʌch añob ti Betel am bʌ ti Nueva York ti Estados Unidos, yaʼʌch miʼ qʼuejlel jini eʼtel woli bʌ i mejlel ti yan tac bʌ Betel tiʼ pejtelel Pañimil. Yaʼ bʌ miʼ chaʼleñob eʼtel ti jini ajñibʌl tac cʌmbilob bajcheʼ familia Betel. Lajal bajcheʼ jumpʼejl familia temel chumulob, temel miʼ chaʼleñob eʼtel, temel miʼ cʼuxob i waj yicʼot temel miʼ pejcañob jini Biblia (Salmo 133:1).

Jiñʌch baqui miʼ mejlel eʼtel tiʼ tojlel yañoʼ bʌ i maʼanic yambʌ ajñibʌl bajcheʼ iliyi. Ti jujumpʼejl Betel yaʼ chumulob winicob xʼixicob xñoptʼañoʼ bʌ muʼ bʌ i melob chuqui yom Dios yicʼot miʼ chaʼleñob eʼtel tiʼ pejtelel ora chaʼan jini Yumʌntel (Mateo 6:33). Mi juntiquilic miʼ chʼʌm i tojol pero tiʼ pejtelelob mi yʌqʼuentelob baqui miʼ chumtʌlob, bʌl i ñʌcʼob yicʼot tsʼitaʼ taqʼuin chaʼan miʼ mʌñob am bʌ i cʼʌjñibal i chaʼañob. Tiʼ pejtelel yaʼ bʌ añob ti Betel miʼ chaʼleñob eʼtel ti oficina tac, yaʼ baqui miʼ mejlel bʌlñʌcʼʌl o baqui mi yujtel cʼux waj. An yañoʼ bʌ miʼ chaʼleñob eʼtel yaʼ ti imprenta, yaʼ baqui miʼ lʌpʼbentel i pat jini libro tac, muʼ bʌ i qʼuel bajcheʼ yilal jini cuarto tac, yaʼ baqui miʼ wujtsʼejl pisil, yaʼ baqui miʼ tojʼesʌntel muʼ bʌ yʌsiyel o ti yan tac bʌ eʼtel.

Jiñʌch baqui miʼ wen coltʌntel chaʼan miʼ sujbel jini Yumʌntel. Muʼ bʌ i mejlel yaʼ ti Betel, jiñʌch chaʼan yan tac bʌ winicob xʼixicob miʼ cʌñob i sujmlel muʼ bʌ yʌl jini Biblia. Ili folleto miʼ pʌs chaʼan woliyʌch ti mejlel jini eʼtel. Jini Junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij jiñʌch tsaʼ bʌ i qʼueleyob cheʼ bʌ tsaʼ tsʼijbunti ili folleto yicʼot chaʼan miʼ chojquel majlel ti computadora ti yonlel tejclum tac chaʼan jini lac quermañojob miʼ ñusañob tiʼ tʼan, jin chaʼan miʼ cʼʌjñel máquina tac ora bʌ miʼ chaʼlen eʼtel am bʌ yaʼ ti Betel tac, chaʼan miʼ chojquel majlel ñumen ti 110,000 congregación tac. Ti jujunchajp bʌ ili eʼtel, jini familia Betel tsiʼ chaʼle coltaya ti jini ñumen ñuc bʌ eʼtel, jiñʌch chaʼan miʼ sujbel jini wen tʼan (Marcos 13:10).

  • ¿Majqui miʼ chaʼleñob eʼtel ti Betel yicʼot chuqui miʼ yʌqʼuentelob chaʼan wen mi yajñelob?

  • ¿Chuqui bʌ eʼtel wen ñuc bʌ i cʼʌjñibal miʼ chaʼlen coltaya jini Betel?