Canadá

Subtʼan ti jujumpʼejl otot

Cʌntesʌntel chaʼan i Tʼan Dios

Cʌntesʌntel muʼ bʌ lac mel ti lac bajñel

Jini tʼan precursor yom yʌl woli bʌ i jam majlel bij yaʼ baqui maxto ñumen yañoʼ bʌ. Jesús tsiʼ mele i yeʼtel bajcheʼ juntiquil precursor, cheʼ bʌ tsaʼ chojqui tilel wʌʼ ti Pañimil chaʼañʌch miʼ jam bij chaʼan laj cuxtʌlel (Mateo 20:28). Ili ora, jini woli bʌ i tsajcañob majlel Jesús, woliʼ lajiñob cheʼ bʌ miʼ sajcʌbeñob i yorajlel chaʼan miʼ «sutqʼuiñob ti xcʌntʼañob winicob xʼixicob» (Mateo 28:19, 20). An lamital tsaʼ bʌ ochiyob ti eʼtel bajcheʼ precursor.

Miʼ chaʼlen subtʼan ti pejtelel ora. Tiʼ pejtelel jini i testigojob Jioba miʼ subob jini wen tʼan. Cheʼ jaʼel, yañoʼ bʌ tsaʼix i chajpʌyob bajcheʼ chumulob, chaʼan miʼ yochelob ti eʼtel bajcheʼ precursor regular, iliyobi miʼ chaʼleñob subtʼan 70 ora ti jujumpʼejl uw. Jin chaʼan yonlelob chaʼpʼej uxpʼejl qʼuin jach miʼ chaʼleñob eʼtel. An lamital muʼ bʌ i yajcʌntelob chaʼan mi yochelob ti eʼtel bajcheʼ precursor especial, miʼ chojquelob majlel baqui yom to cabʌl xsubtʼañob, miʼ chaʼleñob subtʼan 130 ora o ñumen ti jujumpʼejl uw. Jini woliyoʼ bʌ ti eʼtel bajcheʼ precursor, tijicña miʼ yubiñob i bʌ anquese maʼanic cabʌlob i chubʌʼan, miʼ ñopob chaʼan Jioba mi caj i yʌqʼueñob chuqui yomob tiʼ cuxtʌlel (Mateo 6:31-33; 1 Timoteo 6:6-8). Maʼanic bʌ miʼ mejlelob ti ochel ti eʼtel bajcheʼ precursor regular, miʼ mejlelob ti ochel ti bajcheʼ precursor auxiliar, chaʼan miʼ ñumen cʼʌjquel i yorajob miʼ chaʼleñob subtʼan ti 30 o 50 ora jujumpʼejl uw.

Muʼ bʌ i yochel bajcheʼ precursor chaʼañʌch miʼ cʼuxbin Dios yicʼot winicob xʼixicob. Cheʼ bajcheʼ tsiʼ qʼuele Jesús jini winicob xʼixicob mach i cʌñʌyobic Dios, joñonla jaʼel cheʼʌch mi laj qʼuelob ili ora (Marcos 6:34). Pero joñonla laj cujilix chuqui miʼ mejlel laj cʼʌn chaʼan mi laj coltañob ili ora, chaʼan miʼ pʼʌtʼesañob jini ñopoloʼ bʌ i chaʼan, chaʼan jini muʼ bʌ i caj ti ujtel ti talto bʌ qʼuin (Mateo 22:39; 1 Tesalonicenses 2:8). Jin chaʼan, jini ñopoloʼ bʌ i chaʼan ti Dios mi caj i ñumen pʼʌtʼan, miʼ caj i lʌcʼtesañob i bʌ ti Dios yicʼot wen tijicña mi yubiñob i bʌ (Hechos 20:35).

  • ¿Chuqui yeʼtel juntiquil precursor?

  • ¿Chucoch an yomoʼ bʌ ochel bajcheʼ precursor?