Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CΛNTESΛNTEL 14

¿Chuqui ti cʌntesʌntel mi yʌqʼuentel juntiquil precursor?

¿Chuqui ti cʌntesʌntel mi yʌqʼuentel juntiquil precursor?

Estados Unidos

Cʌntesʌntel chaʼan muʼ bʌ i majlelob ti Galaad (Patterson, Nueva York)

Panamá

Jini cʌntesʌntel chʼoyol bʌ ti Dios jiñʌch i marcajlel i testigojob Jioba cʼʌlʌl ti wajali. Jini mucʼoʼ bʌ ti subtʼan tiʼ pejtelel ora, mi yʌqʼuentelob jumpʼejl ñuc bʌ cʌntesʌntel chaʼan ‹tsʼʌcʌl miʼ melob i yeʼtel› (2 Timoteo 4:5).

Cʌntesʌntel chaʼan Eʼtel ti Precursor. Cheʼ miʼ tsʼʌctiyel ñaxam bʌ jumpʼejl jab i yeʼtel juntiquil precursor regular, miʼ tsʼijbuntel chaʼan miʼ chʼʌm jumpʼejl cʌntesʌntel muʼ bʌ i jalijel wʌcpʼejl qʼuin. Miʼ mejlel ti jumpʼejl Yotlel Tempa bʌ lʌcʼʌl bʌ baqui chumul. Ili tsaʼ ñaʼtʌnti chaʼan miʼ coltan jini precursor i ñumen lʌcʼtesan i bʌ ti Jioba, chaʼ an ñumen chajpʌbil yicʼot chaʼan chʌn xucʼul miʼ yajñel tiʼ yeʼtel ti subtʼan.

Cʌntesʌntel chaʼan xSubtʼañob chaʼan bʌ i Yumʌntel Dios. Ili cʌntesʌntel muʼ bʌ i jalʼan chaʼpʼejl uw, tsaʼ ñaʼtʌnti chaʼan miʼ chajpan jini añix bʌ ora i cajelob ti precursor, yomoʼ bʌ i cʌy i yotot chaʼan miʼ majlelob baqui yom coltʌntel. Miʼ lajiñob jini ñumen ñuc bʌ xSubtʼan tsaʼ bʌ i chaʼlen eʼtel wʌʼ ti Pañimil, Jesucristo, cheʼ mi yʌlob: «Um baʼañon. Chocoyon majlel» (Isaías 6:8; Juan 7:29). Cheʼ bʌ juntiquil miʼ loqʼuel ti yotot, yom miʼ ñʌmʼan ti chumtʌl cheʼ bajcheʼ chumulob baqui miʼ majlel. Jini cultura yicʼot bʌlñʌcʼʌl tajol mach lajalic cheʼ bajcheʼ ñʌmʌl juntiquil. Tajol yom miʼ ñop yambʌ tʼan. Ili cʌntesʌntel miʼ coltan jini wiñicob yicʼot xʼixicob maxto bʌ ñujpuñemobic yicʼot ñujpuñemobix bʌ, am bʌ 23 cʼʌlʌl 65 i jabilel, chaʼan miʼ tajob wen bʌ i melbal yicʼot i ñaʼtʌbal muʼ bʌ i cʼʌjñibʌyel i chaʼañob baqui miʼ majlelob, chaʼan Jioba yicʼot i yorganización miʼ mejlel i ñumen cʼʌñob.

Cʌntesʌntel loqʼuem bʌ ti Biblia i chaʼan Galaad de la Watchtower. Ti Hebreo, Galaad yom yʌl «subtʼan». Cʼʌlʌl cheʼ bʌ tsaʼ tejchi ti 1943, woliʼ qʼuejlel chaʼan añʌch cabʌl i wenlel cheʼ an chocbiloʼ majlel ti subtʼan ñumen ti 8 mil bajcheʼ misionero «cʼʌlʌl tiʼ petol pañimil» (Hechos 13:47). Cheʼ bʌ tsaʼ cʼotiyob jini ñaxam bʌ misionerojob ti Perú, maxto añic congregación tac yaʼi, wʌle ora añix ñumen ti 1,000. Cheʼ bʌ jini misionerojob tsaʼ cʼotiyob ti subtʼan yaʼ ti Japón, maxto añic lujuntiquil i testigojob Jioba, wʌle ora añobix ñumen ti 200,000. Ti jiñi joʼpʼejl uw cʌntesʌntel yaʼ ti Galaad miʼ wen chajpañob i bʌ chaʼan jini Biblia. Jini woliyoʼ bʌ ti eʼtel bajcheʼ precursor especial o misionero ti congregación tac, o añoʼ bʌ ti Betel tac, o woliyoʼ bʌ ti eʼtel bajcheʼ superintendente i chaʼan circuito, miʼ pʌjyelob ti ili cʌntesʌntel chaʼan miʼ ñumen chajpʌntelob chaʼan miʼ coltañob ti xucʼchocontel yicʼot ti pʼʌtʼesʌntel jini eʼtel tiʼ petol pañimil.

  • ¿Chucoch tsaʼ ñaʼtʌnti chaʼan mi yʌjqʼuel jini Cʌntesʌntel chaʼan Eʼtel ti Precursor?

  • ¿Chaʼan majquiyob tsaʼ ñaʼtʌnti jini Cʌntesʌntel chaʼan xSubtʼañob chaʼan bʌ i Yumʌntel Dios?