Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

 CΛNTESΛNTEL 8

¿Chucoch yom mi laj qʼuel bajcheʼ yilal bʌ lac pislel mi lac xoj majlel ti lac tempa bʌ?

¿Chucoch yom mi laj qʼuel bajcheʼ yilal bʌ lac pislel mi lac xoj majlel ti lac tempa bʌ?

Islandia

México

Guinea-Bissau

Filipinas

Qʼuele yaʼ ti folleto jini dibujo tac, ¿bajcheʼ yilal bʌ c pislel lojon mic xoj lojon majlel ti tempa bʌ? ¿Chucoch yom mi lac wen qʼuel ti ñuc i sʌclel lac pislel yicʼot i sʌclel lac bʌcʼtal ti lac tempa bʌ?

Come mucʼʌch lac wen qʼuel ti ñuc Dios. Cheʼ bajcheʼ la cujil, Dios mach jinic jach miʼ qʼuel lac wut yicʼot lac bʌcʼtal (1 Samuel 16:7). Cheʼ jaʼel, cheʼ mic tempan lojon c bʌ chaʼan mic chʼujutesan lojon, chaʼañʌch mij qʼuel lojon ti ñuc Dios yicʼot quermaño lojon. Muqʼuic lac majlel tiʼ tojlel juntiquil xmeloñel, mi lac wen tsajin bajcheʼ yilal lac pislel muʼ bʌ lac xoj majlel, come woli lac majlel baʼan juntiquil ñuc bʌ i yeʼtel. Jin chaʼan cheʼʌch mic mel lojon jaʼel cheʼ mic majlel lojon ti tempa bʌ, mic wen qʼuel lojon bajcheʼ yilal jini c pislel lojon muʼ bʌ xoj lojon majlel, come cabʌl woli j cʼuxbin lojon «xMeloñel muʼ bʌ i mel pejtelel añoʼ bʌ ti pañimil» come ti jujumpʼejl otot yaʼʌch baʼ mic chʼujutesan lojon Jioba Dios (Génesis 18:25).

Chaʼan mi lac pʌs baqui bʌ ñumen ñuc ti laj cuxtʌlel. Jini Biblia miʼ suben jini xñoptʼañob bajcheʼ yilal yom i pislelob yom bʌ miʼ xojob majlel «pʼisol jach yom miʼ chʼʌlob i bʌ» (1 Timoteo 2:9, 10; Jini Tsijiʼ bʌ Tʼan). Cheʼ mi laj cʌl «pʼisol jach yom miʼ chʼʌlob i bʌ», yom yʌl chaʼan yom mi lac xoj lac pislel wem bʌ ti qʼuelol, mach yomic cʌlʌx jay lac pislel mi jinic to cheʼ tsʌts mi cʌytʌl lac quicʼot. Mi mucʼʌch laj qʼuel bajcheʼ yilal lac pislel mi lac xoj, miʼ coltañonla chaʼan mach lecojic ti qʼuelol. Jini mandar tac miʼ coltañonla chaʼan mi lac yajcan wem bʌ lac pislel. Mi mucʼʌch lac wen qʼuel bajcheʼ yilal jini lac pislel muʼ bʌ lac xoj «utsʼat miʼ yubiñob i cʌntesa Dios» yicʼot mi lac ñuqʼuesʌben i cʼabaʼ anquese maʼanic chuqui mi laj cʌl (Tito 2:10; 1 Pedro 2:12). Cheʼ weñʌch ti qʼuelol lac pislel muʼ bʌ lac xoj majlel ti tempa bʌ, mi laj coltañob yañoʼ bʌ cheʼ miʼ qʼuelob bajcheʼ yilalonla cheʼ mi lac chʼujutesan Jioba.

Mi maʼanic a pislel chaʼan tempa bʌ, mach jinic chaʼan maʼanic mi caj a majlel yaʼ tiʼ Yotlel Tempa bʌ. Mach cʼʌñʌlic chaʼan wen letsem i tojol lac pislel, jin yom chaʼan wen sʌc yicʼot mi wen to ti qʼuelol.

  • ¿Chucoch yom wem bʌ lac pislel mi lac xoj majlel ti lac tempa bʌ cheʼ mi lac chʼujutesan Dios?

  • ¿Baqui tac bʌ mandar miʼ coltañonla chaʼan wen mi lac yajcan lac pislel?