Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

Chaʼan maʼanic miʼ pʌs i bʌ jini chaʼan bʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

¿Majquiyob woli bʌ i melob chuqui yom Jioba ti ili ora?

Jiñi i testigojob Jehová mi lac tajob tiʼ pejtelel pañimil, an yujiloʼ bʌ yan tac bʌ tʼan yicʼot an mach bʌ lajalobic i cultura. ¿Chucoch wen tempʌbilob bajcheʼ jiñi?

¿Chuqui yom Dios mi lac mel?

Dios yom i yʌcʼ ti cʌjñel chuqui yom tiʼ pejtelel pañimil. ¿Chuqui jiñi yom bʌ Dios i majquiyob woliʼ subob chaʼan jiñi ti wʌle ora?

¿Majquiyob jini i testigojob Jioba?

¿Jaytiquil i testigojob Jehová a cʌñʌ? ¿Chuqui wen cʌmbil bʌ a chaʼan ti lon c tojlel?

¿Chucoch tsac chʼʌmʌ lojon j cʼabaʼ bajcheʼ i testigojob Jioba?

Cʌñʌ uxchajp chucoch tsac chʼʌmʌ lojon jiñi cʼabaʼʌl.

¿Bajcheʼ tsaʼ chaʼ ñaʼtʌnti i sujmlel am bʌ ti Biblia?

¿Chucoch mi cʌl lojon chaʼan weñʌch mic chʼʌmben lojon i sujmlel jiñi cʌntesa tac loqʼuem bʌ ti Biblia?

¿Chucoch tsac mele lojon jini Traducción del Nuevo Mundo?

¿Chucoch maʼañic yambʌ libro bajcheʼ jiñi Biblia?

¿Chuqui mi caʼ taj yaʼ tic tempa bʌ lojon chaʼan bʌ xñoptʼañob?

¡Mic tempan lojon c bʌ chaʼan mic pejcan lojon jiñi Biblia chaʼan mij coltan lojon c bʌ. Wen cheʼ maʼ tilel!

¿Bajcheʼ miʼ coltañonla cheʼ mi lac tempan lac bʌ yicʼot lac quermañojob?

Jiñi i Tʼan Dios miʼ cʌntesañonla lac sʌclan isujm bʌ la camigojob. Cʌñʌ bajcheʼ maʼ taj a wenlel cheʼ maʼ mel bajcheʼ jiñi.

¿Bajcheʼ yilal mic mel lojon jini tempa bʌ?

¿Awujil ba chuqui mic mel lojon yaʼ ti lon c tempa bʌ? Toj sajtel a pusicʼal mi caj a wubin cheʼ maʼ qʼuel bajcheʼ yilal jiñi cʌntesa muʼ bʌ caj a chʼʌm yaʼi.

¿Chucoch yom mi laj qʼuel bajcheʼ yilal bʌ lac pislel mi lac xoj majlel ti lac tempa bʌ?

¿Muʼ ba i qʼuel ti ñuc Dios bajcheʼ yilal mij qʼuextan lac bʌ? Qʼuele jini mandar tac muʼ bʌ i coltañonla chaʼan bajcheʼ yom mi laj qʼuextan lac bʌ.

¿Chuqui yom mi lac mel cheʼ mi lac chajpan lac bʌ chaʼan tempa bʌ?

Mi mucʼʌch a chajpan a bʌ chaʼan jiñi tempa bʌ, mi caj a ñumen taj a wenlel.

¿Chuqui jini chʼujutesaya ti familia?

Cʌñʌ bajcheʼ mi caj i coltañet a lʌcʼtesan a bʌ ti Dios yicʼot ti a familia cheʼ mi laʼ tem pejcan jun.

¿Chucoch mij cajñel lojon ti colem tac bʌ tempa bʌ?

Ti jujumpʼejl jab uxsujtel mic tempan lojon c bʌ. ¿Bajcheʼ miʼ mejlel i coltañet jini?

¿Bajcheʼ chajpʌbil chaʼan miʼ mejlel jini subtʼan?

Woli c mel lojon cheʼ bajcheʼ tsiʼ mele Jesús cheʼ bʌ tsajñi wʌʼ ti pañimil. ¿Bajcheʼ woli ti melol jini subtʼan?

¿Chuqui i yeʼtel juntiquil precursor?

An i testigojob Jehová muʼ bʌ i chaʼleñob subtʼan 30 o 50 ora, yicʼot anto muʼ bʌ i ñumen chaʼleñob subtʼan ti jujumpʼejl uw. ¿Chuqui miʼ ñijcañob chaʼan miʼ melob jini?

¿Chuqui ti cʌntesʌntel mi yʌqʼuentel juntiquil precursor?

Qʼuele chuqui ti cʌntesʌntel miʼ yʌqʼuentelob jiñi i testigojob Jehová muʼ bʌ i chaʼleñob subtʼan tiʼ pejtelel ora.

¿Bajcheʼ miʼ chaʼleñob coltaya jini ancianojob yaʼ ti congregación?

Jini ancianojob pʼʌtʌlob tiʼ chaʼan bʌ Jehová come jiñʌch añoʼ bʌ ti pam bij chaʼan jini cʌntesa yaʼ ti congregación. ¿Chuqui bʌ coltaya mi yʌcʼob?

¿Chuqui yeʼtel jini siervo ministerial?

Jiñi siervo ministerial miʼ coltañob jiñi congregación chaʼan maʼañic miʼ tajob wocol. Cʌñʌ bajcheʼ jini i yeʼtelob miʼ coltañob tiʼ pejtelel jini muʼ bʌ i tempañob i bʌ.

¿Bajcheʼ miʼ coltañon lojon jini superintendente i chaʼan circuito?

¿Chucoch miʼ ñumel i julaʼtan congregación tac jiñi superintendente? ¿Bajcheʼ miʼ coltañet jiñi?

¿Bajcheʼ mij coltan lojon jini quermaño lojon yomoʼ bʌ coltʌntel?

Cheʼ miʼ yujtel jumpʼejl tsʌts bʌ wocol, ti orajach mic chaʼlen lojon coltaya. ¿Bajcheʼ?

¿Majqui «jini xucʼul bʌ xʼeʼtel am bʌ cabʌl i ñaʼtʌbal»?

Jesús tsiʼ yʌlʌ chaʼan mi caj i waʼchocon jiñi xucʼul bʌ xʼeʼtel am bʌ cabʌl i ñaʼtʌbal chaʼan miʼ yʌcʼ cʌntesʌntel lajal bʌ bajcheʼ bʌlñʌcʼʌl tiʼ yorajlel. ¿Bajcheʼ miʼ cajel iliyi?

¿Bajcheʼ miʼ chaʼlen eʼtel jini Junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij?

Ti ñaxam bʌ siglo, junmojt ancianojob yicʼot apostólob tsiʼ meleyob yeʼtel bajcheʼ junmojt muʼ bʌ i pʌsob bij. ¿Chuqui miʼ mejlel la cʌl chaʼan ili ora?

¿Chuqui jini Betel?

Betel jiñʌch baqui miʼ mejlel eʼtel wen ñuc tac bʌ. Cʌñʌ majqui woliyob ti eʼtel yaʼi.

¿Chuqui miʼ mejlel yaʼ ti Betel?

Wen tijicña miʼ caj yubiñob jiñi yaʼ bʌ chumulob ti Betel cheʼ an muʼ bʌ i cʼotelob ti julaʼ. ¡Mic subeñet lojon chaʼan maʼ tilel a julaʼtañon lojon!

¿Bajcheʼ miʼ tsʼijbuntel yicʼot miʼ ñusʌntel ti yambʌ tʼan jini yan tac bʌ jun loqʼuem bʌ ti Biblia?

Ñumen ti 700 tʼan tac mic mel lojon jiñi jun loqʼuem bʌ ti Biblia. ¿Chucoch mic chaʼlen lojon wersa chaʼan mic mel lojon jiñi?

¿Baqui miʼ tilel jini taqʼuin muʼ bʌ i cʼʌjñel tiʼ yeʼtel Dios ti pejtelel pañimil?

Cheʼ bʌ mi laj cʌl chaʼan jiñi taqʼuin muʼ bʌ j cʼʌn lojon, ¿chuchoch mach lajalic i testigojob Jehová bajcheʼ yan tac bʌ ñopbalʌl?

¿Chucoch yicʼot bajcheʼ mic mel lojon Yotlel Tempa bʌ?

¿Chucoch i Yotlel Tempa bʌ mic suben lojon yaʼ baqui mic mel lojon chʼujutesaya? Cʌñʌ bajcheʼ jiñi yotlel tac tempa bʌ miʼ coltan jiñi congregación tac.

¿Bajcheʼ mi lac chaʼlen coltaya chaʼan sʌc miʼ qʼuejlel Yotlel Tempa bʌ?

Jumpʼejl Yotlel Tempa bʌ sʌc bʌ miʼ yʌcʼ ti qʼuejlel ti ñuc Dios. ¿Bajcheʼ mi lac chaʼlen coltaya chaʼan sʌc miʼ qʼuejlel Yotlel Tempa bʌ?

¿Bajcheʼ miʼ mejlel i coltañonla jini biblioteca am bʌ tiʼ Yotlel Tempa bʌ?

¿Muʼ baʼ mulan a tsajin yan tac bʌ libro chaʼan maʼ ñumen cʌn am bʌ ti Biblia? ¡Maʼ mejlel ti majlel yaʼ ti biblioteca am bʌ ti yotlel tempa bʌ!

¿Chuqui maʼ taj yaʼ ti pájina chaʼan internet chaʼan i testigojob Jioba?

Miʼ caj a ñumen cʌñon lojon yicʼot chuqui mic mel lojon, yicʼot mi caj a tajben i jacʼbal cʼajtiya tac loqʼuem bʌ ti Biblia.

¿Muʼ ba caj a mel chuqui yom Jioba?

Ili jun mi caj i coltañet chaʼan maʼ chumtan jiñi principio tac am bʌ ti Biblia i cheʼ jiñi mi caj a wajñel tiʼ cʼuxbiya Dios.