Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

I testigojob Jehová

Yajcan jiñi tʼan ch'ol

¿Muʼ ba caj i chaʼ tejchelob chʼojyel jiñi chʌmeñoʼ bʌ?

¿Muʼ ba caj i chaʼ tejchelob chʼojyel jiñi chʌmeñoʼ bʌ?

¿Muʼ baʼ wʌl chaʼan . . .

  • ... mucʼʌch?

  • ... maʼanic?

  • ... tajol mucʼʌch?

 MUʼ BΛ I YΛL JINI BIBLIA

«Mi caj i chʼojyelob jini chʌmeñoʼ bʌ.» (Hechos 24:15, I TʼAN DIOS.)

JINI WENLEL TAC MUʼ BΛ MEJLEL A TAJ

Mi caʼ taj a coltʌntel cheʼ an majqui chʌmen a chaʼan (2 Corintios 1:3, 4).

Maʼanix mi caj a chʌn bʌcʼñan jini chʌmel (Hebreos 2:15).

Mucʼʌch caj a ñumen ñop chaʼan jini chʌmeñoʼ bʌ a chaʼan mi caj a chaʼ qʼuelob (Juan 5:28, 29).

 ¿AM BA CHUCOCH MAʼ ÑOP MUʼ BΛ I YΛL JINI BIBLIA?

Añʌch uxchajp chucoch:

  • Dios jiñʌch tsaʼ bʌ i yʌcʼʌ jini cuxtʌlel. Jini Biblia miʼ yʌl chaʼan Jehová jiñʌch «miʼ yʌqʼueñonla laj cuxtʌlel» (Salmo 36:9; Hechos 17:24, 25). Mi tsaʼ mejli i yʌqʼuen i cuxtʌlel pejtel tsaʼ bʌ i mele, mi caj i chaʼ aqʼuen i cuxtʌlel jini tsaʼ bʌ chʌmiyob.

  • Dios tsiʼ tejchesa chʼojyel quixtañujob wajali. Jini Biblia miʼ taj ti tʼan 8 quixtañujob tsaʼ bʌ tejchisʌntiyob chʼojyel —winicob yicʼot xʼixicob mach bʌ lajalobic i jabilel— yicʼot tsaʼ chaʼ chumleyob wʌʼ ti Pañimil. An lamitalob ujtel jax to bʌ i chʌmelob cheʼ bʌ ti chaʼ tejchisʌntiyob chʼojyel, pero an juntiquil winic anix bʌ chʌmpʼejl qʼuin i chʌmel i tsaʼ chaʼ tejchisʌnti chʼojyel (Juan 11:39-44).

  • Dios yomix i chaʼ tejchesan chʼojyel chʌmeñoʼ bʌ. Jehová miʼ tsʼaʼlen jini chʌmel, come miʼ qʼuel bajcheʼ i contra (1 Corintios 15:26). Yomix i jisan i contra, jini chʌmel, i mucʼʌch caj i mel cheʼ miʼ chaʼ tejchesan chʼojyel winicob xʼixicob. Yom chaʼan miʼ chaʼ chumtʌlob wʌʼ ti Pañimil jini añoʼ bʌ tiʼ ñaʼtʌbal (Job 14:14, 15).

 CʼAJTIBEN A BΛ

¿Chucoch mic ñoxʼan yicʼot mic chʌmel?

Mi caj a tajben i jacʼbal loqʼuem bʌ ti Biblia yaʼ ti GÉNESIS 3:17-19 yicʼot ROMANOS 5:12.