Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 1

Sobiapanʉ bedʼea kʼaia jarakata kʼawuasidabaera

Sobiapanʉ bedʼea kʼaia jarakata kʼawuasidabaera

¿Ẽbẽra abaʉba jarabarika bʉa iya jarada bedʼeara mia kʼaia jaraẽmarẽã?... * Maʉ̃ bedʼeata mia kʼaia jaraka. Daizeze Bedʼeadera jarabʉ mia kʼaia jaraka ʉ̃rʉ, maʉ̃ta Daizeze Bedʼeabara trʉ̃gabʉ «Daizezeba mia k’aia jaraẽbadata». Daizezedeba zebʉbaera. Naarãra maʉ̃ra mia abaʉba kʼawuadaẽbasi, adewara angelerabida kʼawuakĩrãpanasi maʉ̃ra kʼãrẽta. ¿Kʼawua kĩrãikʼa mia kʼaia jaraka bedʼeara?...

Angelerabida kʼawuakĩrãpanasi maʉ̃ra kʼãrẽta

Daaraba, Daizezeba yumakẽrãta yuwẽrãʉ̃me naara parãnata ¿Kʼaibasi maʉ̃ra trʉ̃ra?... Adanbasi akʉza Ebabasi. Ãyira panasi ẽjũã kĩrãwãreãnẽ. Maʉ̃ra biʼiakirasi, Daizezeba ãyi panamarẽã odabasi. Daizezebara kãgabasi ãya akʉza yi wũãwũãrabawaraʉ̃ba naʉ̃ drʉa jõma egoro biababidamarẽã, ẽjũã kĩrãwãreã kĩrãkʼa. Iyara kãgabasi jõmaʉ̃ta ewari jõmaʉ̃nẽbamarẽã ẽjũã kĩrãwãreãnẽ. Mamina maʉ̃ra mawũã berabariẽbasi. ¿Kʼãrẽa?

Adanba Ebaʉ̃meba ũrĩnaẽbasibera Daizeze Bedʼeata, maʉ̃ kʼãrẽa idira dayirãra ẽjũã kĩrãwãreãnẽpanʉẽ. Mamina Daizezebara jarasi ewari abaʉde naʉ̃ drʉa jõma jẽda ẽjũã kĩrãwãreãbabita. Mamara jõmaʉ̃ta ewari jõmaʉ̃nẽpanañi akʉza sobiapanañi. ¿Mamina maʉ̃ra sãwũã aripe oiba? ewari mejãchabayeda maʉ̃ra mia abaʉ̃ ẽbẽraba kʼawuadaẽbasi. Mia kʼaia jarakabasibaera.

Mamina maʉ̃ra pikãgade kʼawua wãsida. Jesu nama egoro eda zesidera, jaradiasi ẽbẽrarã kʼãrẽbasita, maʉ̃ bedʼea mia kʼaia jarakara. Jaradedekasi maʉ̃ra Daizeze Nokʼobasita. Dayirã Daizezeʼa yiwidʼibʉrʉdera, jarapanʉ dai Nokʼobara. ¿Kʼãrẽa? maʉ̃bara naʉ̃ drʉata ẽjũã kĩrãwãreãbabibaera.

¿Bʉra bakĩrãika maʉ̃ ẽjũã kĩrãwãreãnẽra?... Mamina kĩrãbera ẽjũã kĩrãwãreãnẽra panaita ẽbẽrarã Daizeze bedʼea ũrĩbʉratrʉ. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ yumakẽrãraba akʉza yuwẽrãraba Jeowa bedʼea ũrĩna ʉ̃rʉ. Naʉ̃ kartade kʼawuadayi kʼairabasita maʉ̃rãra, akʉza sãwũã dayirãba ãyide kĩrãkʼa odaita. ¿Ũdu kʼawua kĩrãikʼa kʼairabasita maʉ̃rãra?...

AKɄDAYA DAIZEZE BEDʼEADE

^ par. 3 Naʉ̃ kartadera bʉara ũduya widibʉ tẽã naʉ̃ kĩrãkʼa (...). Naʉ̃bara jarabʉ bʉ wũãwũã widida tẽã jũãibarata bʉ wũãwũãba panʉmarẽã.