Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 3

Raabara soiduba ĩjãbasi Jeowara

Raabara soiduba ĩjãbasi Jeowara

Krĩchada pʉwʉrʉ Jerikodepanʉta, maʉ̃ra pʉwʉrʉ Kananne bʉ. Mamara ẽbẽrabara Jeowara ĩjãnaẽ. Mamina mamara bʉ yuwẽrã awuarabʉta wuabemarãraira, maʉ̃ trʉ̃ra Raa.

Iyi warraraenaʉ̃ba, Raabara ũrĩbasi Jeowaba kʼãrẽ obadata. Kʼawuasi Jeowaba sãwũã kʼarebasita iyi pʉwʉrʉ Israelta ãyi nejura makenaita. Mawũã berabarisi Jeowaba Moisedeba kʼareba ẽdrʉbiside iyi pʉwʉrʉ Israelitarãra Egitodeba. Puzara (mar Rojo) ẽzadra ewasi obabita iyi pʉwʉrʉ kĩrãbaridamarẽã. Mawũã nʉmʉne Raabara ũrĩsi pʉwʉrʉ Jeriko kʼaitabasita Israelitarãra iyi bʉmae.

Raabara kʼarebasi ordade zedarãra Jeowata ĩjãbasibaera

Ewariaba diamasi eda jũẽsida Israeldebemata ũme Jeriko pʉwʉrʉ ordade. Ãyira Raa deda topʉesida. Aramaʉ̃ta Raabara jarasi iyideda pikiadamarẽã, maʉ̃ diamasi Jeriko nokʼobara kʼaʉbawasi ũme zesidata pʉwʉrʉ ordade, akʉza maʉ̃rãra Raa deda kʉpanʉta, maʉ̃ kʼãrẽa zokʼabʉesi iyi ne zokʼãrãta maʉ̃ra jʉrʉde. Aramaʉ̃ta ¿Kʼãrẽta osi Raabara? merasi iyi de ʉ̃tre maʉ̃ra zeina, aramaʉ̃ta nokʼora nezokʼa zebʉrʉdera jarasi, ordade zedapeadara jari topoa. Mamina kʼaidu wãnara pẽwãnaña. Mawũã kʼarebasi Raabara Israelitarãra. ¿Kʼawua kĩrãbʉka kʼãrẽa kʼarebasita?... Iya ĩjãbasibaera Jeowata. Akʉza kʼawuabasibaera Israelitarãra Jeowaba kʼarebaita pʉwʉrʉ Kanan diaita.

Raa dedaʉba wãina pʉwʉrʉ ordade zedarabara jarasida, Daizezeba makenabʉrʉde pʉwʉrʉ Jerikota. Bʉta bʉ mebẽrãbawarãra beiẽãsida. Mamina ¿Kʼãrẽta oibarabasi Raabara iyi beiẽbaira?... yi ordade zedarabara jarasida jũkara purruta wueda erbari jirabʉmarẽã, akʉza yi mebẽrãsida ãba jʉredamarẽã jarasi iyi deda. Maʉ̃raba jarada kĩrãkʼa osi Raabara. ¿Kãgaka jaradiamarẽã kʼãrẽta berabarisita maʉ̃ tẽã jʉneãra?...

Jeowabara makenaẽbasi Raara yi mebẽrãbawara

Maʉ̃ tẽã jʉneã Israelitarãra pʉwʉrʉ Jeriko aʉdu bʉrra wãkʼawasida, ewari juwa kira ara aba (6) bayeda nruemaza kʼãrẽ jaraẽã, mamina ewari juwa kira ara ũme (7) babʉrʉdera, ãyira pʉwʉrʉ Jeriko aʉdu juwa kira ara ũmebayeda bʉrrasida, aramaʉ̃ta ãyira jõmaʉ̃ta mejãcha jʉʉrasida, maʉ̃ne Jeowaba osi Jerikode denʉmera  jõma tegezoamarẽã. Mamina ¿Sãwũãsi Raa dera? jũkara purruta wueda erbari jirabasibaera tegezoaẽbasi. ¿Ũdubʉka dibujode jũkara purru erbari jirabʉra?... Mawũã beudaẽbasi Raara yi mebẽrãbawara.

¿Kʼãrẽta kʼawuaseabʉ Raadebara?... Iyara kʼawuabasi Daizezeba kʼarebaita, maʉ̃ kʼãrẽa soiduba ĩjãbasi Jeowara. Iya ũrĩbisidade Jeowaba nebia zroma obʉ ʉ̃rʉ maʉ̃ba kʼarebasi iya Jeowa audre ĩjãita. Bʉabida nemejãcha kʼawuanʉmʉ Jeowa ʉ̃rʉ. ¿Ũrĩka Jeowaba jarabʉra Raade kĩrãkʼa?... Ũrĩñi.

AKɄDAYA DAIZEZE BEDʼEADE

  • Josué 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Hebreos 11:31