Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 9

Jeremiara ewari jõmaʉ̃nẽ bedʼeabasi Jeowa ʉ̃rʉ

Jeremiara ewari jõmaʉ̃nẽ bedʼeabasi Jeowa ʉ̃rʉ

¿Kʼãrẽa kĩrubarabʉ ẽbẽrarãra Jeremiaʉ̃mera?

Jeowaba kʼarebasi Jeremiara ãĩbʉedamarẽã pozodeba

Jeowa ʉ̃rʉ jaradiabʉdade, ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrarã kĩrubʉ akʉza ipidabʉ dai kʼãrẽa. Maʉ̃bara daira bia sentibiẽ, maʉ̃ba ewari abaʉde dayirãbara krĩchaseabʉ wuara Jeowa ʉ̃rʉ bedʼeaẽbaita. ¿Mawũã krĩcharika?... Daizeze Bedʼeadera jarabʉ yumakẽrã aba basita Jeowa soidu ĩjãbʉta, mamina Jeowa ʉ̃rʉ bedʼeabʉta idubʉ wãbasi. Maʉ̃ trʉ̃ra Jeremiabasi, akʉdaya sãwũã berabarisita.

Jeremia warrarabaside, Jeowaba jarasi jaramarẽã ẽbẽrarã idubʉdamarẽã nemitia obʉta. Maʉ̃ jaraira zarebasi Jeremiaitara, maʉ̃ba perasi. Maʉ̃ kʼãrẽa iyara jarasi Jeowaʼa. Mʉra wabida warrara maʉ̃ba kʼawuaẽ kʼãrẽ jaraisida. Mamina Jeowaba panʉsi, perarãra mʉa kʼarebaya.

 Aramaʉ̃ta Jeremiabara pʉwʉrʉʼa jaraka jʉ̃drʉsi. Nemitia opanʉta idubʉdaẽbʉrʉ makiniñi asi. ¿Ãyara ũrĩsidaka?... Ũrĩnaẽbasi, ʉ̃kʉrʉra ipidasida iyi kʼãrẽa akʉza kĩrusida. Adewara beakĩrãsida maʉ̃ kʼãrẽara ¿Sãwũã sentisiba Jeremiara?... Iyira mejãcha perasi maʉ̃ kʼãrẽa jarasi, wuara jaradiaẽãta Jeowa ʉ̃rʉra. Mamina ¿Iyira wãrĩnu Jeowa ʉ̃rʉ bedʼeaẽbasika?... Mawũã oẽbasi. Jeremiabara Jeowa mejãcha kãgabasibaera idubʉẽbasi Jeowa ʉ̃rʉ jaradiaita. Bedʼea zroma erbasimina, maʉ̃ba Jeowabara kʼarebasi iyi nejurãraneba.

Ewariaba Jeremiara ẽbẽra kayiruaraba eibalbʉesida pozode. Maʉ̃ pozora egorobabasi Jeremiara mama eda tawãbasi maʉ̃ daʉcha bania doẽbasi akʉza yiko koẽbasi. Maʉ̃ra ẽbẽrabara kãgapanasi beimarẽã. Mamina ¿Beisika Jeremiara? beiẽbasi Jeowaba kʼarebasibaera ẽdrʉbimarẽã pozodeba.

Naʉ̃ kartade kʼawuabʉda, Jeremia edaʉde perabasimina idubʉẽbasi Jeowa ʉ̃rʉ bedʼeaira. ¿Kʼãrẽta kʼawuaseabʉ Jeremianebara?... Ewari abaʉde ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrarã bʉ kʼãrẽa ipidadaita akʉza kĩrunaita Daizeze ʉ̃rʉ jaradiabʉrʉde, maʉ̃ba peraseabʉ. Mamina idubʉrãra Jeowa ʉ̃rʉ bedʼeaita, akʉza kĩrãbera iyara kʼarebaita Jeremia kʼarebada kĩrãkʼa.