Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 7

¿Kʼãrẽta oibara perabʉbʉrʉ akʉza abapai sentibʉbʉrʉ?

¿Kʼãrẽta oibara perabʉbʉrʉ akʉza abapai sentibʉbʉrʉ?

Akʉra wũãwũã dibujodebʉta. ¿Bʉmabida abapaiyiru akʉza perayiru? ¿Ewari abaʉde perabarika bʉra?... Jõmaʉ̃ta perabada, Daizeze Bedʼeadera jarabʉ ẽbẽrarã Daizeze odebada ʉ̃rʉ ãya Jeowa mejãcha kãgapanasimina perasida, akʉza abapai sentipanasi. Maʉ̃ranebema abara Eliabasi. Akʉdaya sãwũã berabarisita.

Jezabelbara beakĩrãbasi Eliara

Daaraba Eliara Israeldebadata, Jesu toinaẽna. Maʉ̃ ewaridera Israel nokʼoba yikimaʉ̃mebara kãgadaẽbasi Jeowara. Yumakẽrã trʉ̃ra Akabasi yikima trʉ̃ra Jezabelbasi ãyira yiwidʼibasi daizeze zeriẽã maʉ̃ra Baalbasi. Maʉ̃ba ẽbẽra Israeldebema mejãchaʉ̃ta yiwidʼipanasi maʉ̃ʼa. Nokʼo wũẽra Jezabelra jipa so kʼayiruabasi akʉza jõma beakĩrãbasi Jeowa bedʼea ũrĩbʉrãra. Eliabara ũrĩbasibaera Jeowa bedʼeata maʉ̃sida beakĩrãbasi iyara, mamina ¿Kʼãrẽta oibarabasi Eliabara? ¿Bʉara kʼãrẽta okasi?...

Eliara wawara wãsi drʉa ibʉawa tabʉma mama jʉrʉsi mõgara zobeade mirʉita.  ¿Kʼãrẽa mirʉsi?... Perakʉasibaera. Mamina kʼãrẽa peraira neẽbasi ¿Kʼãrẽa? iyara kʼawuabasi Daizezeba kʼarebaseabʉta. Daizezebara naẽna kʼarebasibaera, ewari aba Eliara yiwidʼisi Daizezeʼa, maʉ̃ra Daizezebara panʉsi ʉ̃tʉba tʉbʉ zebiside. ¿Bʉmabida Jeowara mejãcha zareabarachu? mawũã, mawũẽra Eliabara Jeowara maʉ̃ ewaridera audre ĩjãseabasi.

¿Sãwũã kʼãrẽbasi Jeowabara Eliara?

Eliʼa mõgara zobeadebaside, Jeowaba widisi ¿Kʼãrẽa kamabʉ bʉra? Aramaʉ̃ta Eliabara panʉsi, naara panasi ẽbẽrarã bʉ bedʼea ũrĩbʉta, mamina atiara mʉtrʉ abapaibʉ. Maʉ̃ba perakʉ mʉsida beadaideba. Iyara krĩchabasi jõma beasidata Daizeze odebʉrãra. Aramaʉ̃ta Jeowaba jarasi, mawũãẽ, bʉtrʉ abapaibʉẽ waidide siete mil ẽbẽrarãbʉ mʉa jarabʉ obʉta. Perarãra mʉa bʉita erbʉa trabajota, Daizezeba maʉ̃ jarabʉrʉde, ¿Sãwũã sentisi Eliara?... Mejãcha sobiasibaibara.

Waya krĩchara Elia sãwũã berabaridata. ¿Kʼãrẽta kʼawuapanʉ maʉ̃neba?... Ewari abaʉde abapai sentiseabʉ akʉza peraseabʉ, mamina mawũã sentibʉrʉdera ¿Kʼawuabʉka kʼãrẽ ʉ̃rʉ krĩchaibarata? krĩchaibara abapai bʉẽãta, erbʉbaera neũdukʼawua Jeowa kãgabʉta, akʉza maʉ̃rabida bʉra kãgapanʉbaera, akʉza kĩrãduarãra Jeowara audre yi zromata akʉza bʉ kʼãrẽbaseabʉta ¿Sobiabʉka kʼawuabʉbaera abapai bʉẽãta?...

AKɄDAYA DAIZEZE BEDʼEADE

  • 1 Reyes 19:3-18

  • Salmo 145:18

  • 1 Pedro 5:9