Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 5

Samuelra ewari jõma nebia obasi

Samuelra ewari jõma nebia obasi

Wiñayiruiduba Samuelra trajabasi tabernakulode akʉza mamabasi. Tabernakulora Jeowaba kãgabʉ obaribasi, maʉ̃ kʼãrẽa ẽbẽrarã wãpanasi mamara. ¿Kʼawuakĩrãbʉka kʼãrẽa Samuelra mama basita? maʉ̃ kʼawuaira, naara kʼawuadaya yi papa ʉ̃rʉ maʉ̃ trʉ̃ra Anabasi.

Anara wũãwũã erbaita krĩchabasi, mamina iyira tobeẽbasi, maʉ̃ba yiwidʼisi Jeowa, jarasi Jeowa kʼarebara mʉra, akʉza jarasi, mʉta tora mʉ wũãwũãra zokʼabʉeya tabernakulo eda mamabamarẽã akʉza trajamarẽã. Jeowabara ũrĩsi iya wididara, mawũã iyira tosi tobeẽbadata. Maʉ̃ wũãwũãra iyara trʉ̃gasi Samuel, yi wũãwũã poaga ũbea o poaga kimarebabʉrude, Anabara osi iya jaradara edesi tabernakulo eda Daizeze odebamarẽã.

Elira tabernakulode saserdotebasi, akʉza warra ũme erbasi maʉ̃rasida tabernakulode trajapanasi. Tabernakulodera Jeowaba kãgabʉta opanasi, maʉ̃ba mamapanʉrãra kẽrẽpapanaibarabasi. Mamina Samuelbara ũdubasi Eli warrarabara opanasita nemtiata. Mamina ¿Samuelbara nemitia osika ãyi dekĩrãkʼa? ¿Bʉmara?... Iyara oẽbasi, Samuelbara osi Jeowaba kãgabʉtrʉ, yi bariraba jaradiabada kĩrãkʼa.

Mamina ¿Kʼãrẽta oibarabasi Elibara? ¿Ũrãgʼaibarabasiẽka yi warrarãra?... Maʉ̃ta oibarabasi Elibara trajabiẽbaibarabasi tabernakulodera. Mamina iyara mawũã oẽbasi. Maʉ̃ kʼãrẽa Jeowara mejãcha kĩrusi Eliʉ̃me akʉza yi warrarabawara, maʉ̃ba Jeowabara wuara kʼarebaẽbasi ãyira.

Samuelbara jarasi Eliʼa Jeowaba jaradara

Diamasi Samuel kʼãĩnʉmʉne, ũrĩsi iyi trʉ̃ jarabʉrʉta «Samuel», aramaʉ̃ta iyira wũẽba wãsi Elima, mamina Eliba jarasi «mʉara bʉra trʉ̃ẽbasi», mamina akʉza yi ũmeta trʉ̃ jarasi, yi ũbea babʉrʉde, Eliba jarasi «akʉza jẽda trʉ̃ra panʉrã jarada Jeowa mʉa ũrĩnʉmʉa», Samuelba panʉbʉrʉdera, Jeowaba jarasi, «jarada Eliʼa mʉa kʼarebaẽãta yi mebẽrã jõma iya nemitia zroma obʉrʉ kʼãrẽa» ¿Samuelba  maʉ̃ bedʼea Eliʼa jaraira zareẽbasika? ¿Bʉa sãwũã krĩchabʉ?... Zarebasi iyitara. Samuelra perabasi maʉ̃ jõma jaraira. Mamina ũrĩsi Jeowa bedʼeata maʉ̃ba jõma jarasi Eliʼa, Daizezeba jaradara jõma aripe berabarisi, maʉ̃neba yẽta Elira yi warrarabawara beisida.

Dayirãbara Samueldeba nemejãcha kʼawuaseabʉ, ũdusimina awuruba nemitia obʉta, iyara ewari jõmaʉ̃nẽ Jeowaba kãgabʉta obasi ¿Bʉara abʼarika oika? ¿Samuelde kĩrãkʼa ũrĩka Jeowaba jarabʉra? mawũã ora Jeowara sobiabayi bʉ kʼãrẽa akʉza bʉ yibarirasida.

AKɄDAYA DAIZEZE BEDʼEADE

  • 1 Samuel 2:22-26; 3:1-21