Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 14

Daizeze Nokʼoba jõma zokʼayi naʉ̃ drʉara

Daizeze Nokʼoba jõma zokʼayi naʉ̃ drʉara

Aranʉ Nokʼo abaʉba naʉ̃ drʉa jõma zokʼayi. ¿Kʼawua kĩrãbʉka saʉ̃ta maʉ̃ Nokʼora?... Maʉ̃ra Daizeze Nokʼo. Maʉ̃bara naʉ̃ drʉara jõma ẽjũã kĩrãwãreãbabiyi, biʼia kirayi dayi baita. ¿Audre kʼawua kĩrãbʉka Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ?...

¿Kʼawuabʉka kʼãrẽta nokʼora? maʉ̃ra ẽbẽra abaʉba zokʼabʉ iyi pʉwʉrʉta. ¿Kʼawuabʉka kʼaita Daizeze Nokʼo zokʼabʉra? maʉ̃ra Jesukristo. Iyira ʉ̃tʉbʉ, aranʉ naʉ̃ drʉa jõma zokʼayi. Mamina ¿Iyira Nokʼo biabaika? ¿Sobiapanaika iya naʉ̃ drʉa zokʼa jʉ̃drʉbʉrʉde?...

¿Bʉara kʼãrẽta okĩrãi ẽjũã kĩrãwãreãnẽra?

Sobiapanañi, naʉ̃ drʉa ẽjũã kĩrãwãreãbabʉrʉdera, neẽbayi yõra. Ẽbẽrarã wiñaʉ̃ kʼãrẽa yõẽbayi, mia abaʉta kayaẽbayi akʉza beiẽbayi. Ẽbẽrarã idi daʉberreabera akʉza jẽda daʉ ũduyi adewara yi ũrĩẽã bʉrabara jẽda ũrĩñi. Akʉza yi wabeẽãbʉra wũẽbayi akʉza pinadrʉyi. Jõmaʉ̃ta kʼãrẽ koibara erbeayi, nedʉwʉrʉrasida yõnaẽbayi, akʉza dayirãsida ãyibawara jemeneñi. Akʉza idi bei wãra jẽda piradrʉyi, maʉ̃bara jarabʉ Rebeka, Raa, Dabi, Elia, akʉza wuabemara beidasi jẽda piradrʉita ẽjũã kĩrãwãreãnẽ,  ¿Bʉara ũdukʼawua kĩrãika maʉ̃ra ẽbẽrarã?...

Jeowabara mejãcha kãga bʉra akʉza sobiabamarẽãbʉ. Kʼawuara iyi ʉ̃rʉ akʉza ũrĩra iya jarabʉta. Mawũã ora ewari jõmaʉ̃nẽbayi ẽjũã kĩrãwãreãnẽ. ¿Ẽjũã kĩrãwãreãnẽ bakĩrãika?...

AKɄDAYA DAIZEZE BEDʼEADE