Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

¿K’ãrẽta waebʉ mebẽrã bawara zobia baira?

¿K’ãrẽta waebʉ mebẽrã bawara zobia baira?

¿Bʉa jaraika. . .

  • ... kãgata?

  • ... platata?

  • ... ne biata?

 DAIZEZE BED’EABA JARABɄTA

«Daizeze Bed’ea ũrĩ panʉrãra zobia panʉ, akʉza iyi bed’ea wagabʉrãra.» (Lucas 11:28DB).

DAYIRÃRA SÃWŨÃ K’AREBABɄ NAɄ̃ K’AWUAIBARA

Ũdudayi wãrĩnu yi kãgaita (Efesios 5:28, 29).

Erpanañi wãrĩnu wawiata (Efesios 5:33).

Wãrĩnu nene ẽa panañi (Marcos 10:6-9).

 ¿WÃRĨNU ĨJÃSEA BɄKA DAYIRÃBARA DAIZEZE BED’EARA?

Mawũã, bed’ea ũmebʉ:

  • Daizezeba osi mebẽrãra. Daizeze Bed’eba jarabʉ «mebẽrã jõma [...] debe panʉta» Jeowa (Efesios 3:14, 15). Mebẽrãrabʉ Jeowaba parasi baera. ¿K’ãrẽa biga maʉ̃ k’awuaira?

    Krĩchara naʉ̃ta: bʉa kobayi yiko warrata bʉa sãwũã warra oda k’awuaira, ¿k’aia widipe? Bʉmabida widiyi yi oda.

    Ab’arikabʉ, dayirãba k’awua kĩrabʉ bʉrʉ dayirã mebẽrã bawarã sãwũã zobia baita, audre biga bayi Jeowa widita iya oda baera (Génesis 2:18-24).

  • Daizezebara dayirãra krĩchabʉ. Mebẽrãbara jʉrʉpanʉ Daizeze Bed’eade ũrãg’a bia diabʉta Jeowaba. ¿K’ãrẽa? «Iya dayirã krĩchabʉ baera» (1 Pedro 5:6, 7). Jeowabara kãgabʉ dayirã mejãchade bia ba marẽã, ewari jõmaʉ̃nẽ ũrãg’abʉ iyi bed’ea deba (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 WIDIRA BɄYIKɄZA

¿Mʉra sãwũã kima bia baipe, akʉza zeze bia bai?

Bʉa ũduyi naʉ̃ ʉ̃rʉ panʉ bʉta Daizeze Bed’eade EFESIOS 5:1, 2 akʉza COLOSENSES 3:18-21.