Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

¿K’aiba zok’abʉ naʉ̃ drʉara?

¿K’aiba zok’abʉ naʉ̃ drʉara?

¿Bʉa jaraika...

  • ... Daizezeba?

  • ... ẽbẽraba?

  • ... Diarʉba?

 DAIZEZE BED’EABA JARABɄTA

«Naʉ̃ drʉara jõma yi kayirua juwa edrebʉ.» (1 Juan 5:19, Traducción del Nuevo Mundo).

«Maʉ̃ba Daizeze warrara zeyi Diarʉba oda jõbita.» (1 Juan 3:8, Traducción del Nuevo Mundo).

DAYIRÃRA SÃWŨÃ K’AREBABɄ NAɄ̃ K’AWUAIBARA

K’awuadayi k’ãrẽa bed’ea zroma bʉta naʉ̃ drʉade (Revelación [Apocalipsis] 12:12).

Ĩjã seabʉ naʉ̃ drʉa audre bia waita (1 Juan 2:17).

 ¿WÃRĨNU ĨJÃSEA BɄKA DAYIRÃBARA DAIZEZE BED’EARA?

Mawũã, bed’ea ũbeabʉ:

  • Diarʉba zok’abʉra jõñi. Jeowaba jarabʉ jõbita Diarʉba ẽbẽrarã ʉ̃rʉ zok’abʉra, iya jarabʉ «jõbita Diarʉra» akʉza ara oita Diarʉba arĩnãra (Hebreos 2:14, Traducción del Nuevo Mundo).

  • Daizezeba jidasi Jesukristora Nok’o baita. Jesura kĩra awuarabʉ Nok’o naʉ̃ drʉa zok’abuira, adewara Daizeze bara jarabʉ Jesuba zok’ai ʉ̃rʉ. «Zʉbʉria ũduyi k’ãrẽ nea bʉta, akʉza wuabemaira yi zromata krĩchabʉ ẽ. Adewara bed’ea zromaneba ẽdrʉbe ẽata ẽdrʉbiyi bebʉta» (Salmo 72:13, 14).

  • Daizezera sewa nebʉrʉ be ẽ. Daizeze Bed’eaba jarabʉra wãrĩnu «Daizezera sewa nʉbʉruka» (Hebreos 6:18). Maʉ̃ba Jeowaba jara bʉrʉdera ĩjãĩbara wãrĩnu oita (Isaías 55:10, 11). Iya jarabʉ «naʉ̃ ẽjũãne Nok’ota b’ʉra Daizezebara ãĩ jʉretayi» (Juan 12:31DB).

 WIDIRA BɄYIKɄZA

¿Sãwũã bai naʉ̃ drʉara Diarʉba zok’abʉ idʉbʉ bʉrʉdera?

Daizeze Bede’aba panʉñi SALMO 37:10, 11 akʉza REVELACIÓN 21:3, 4.