Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 15

¿Zõrãrã kʼãrẽta obʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã kongregasionnera?

¿Zõrãrã kʼãrẽta obʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã kongregasionnera?

Pilandia

Jaradianʉmʉ

Zõrãrãba akʉnʉmʉ mebẽata

Daizeze Bedʼea jaradianʉmʉ

Dai ãba daʉcha yi jʉrepanʉrã jedekoza pagapanʉneẽ. Awuarabʉrʉ nabema kristianoraba obada kĩrãkʼa jʉrʉpanʉ zõrãrã biata, «akʉita Daizeze kongregasionta» (Hechos 20:28, DB). Naʉ̃ra zõrãrãbara audre ĩjãbʉ Daizezera, akʉza akʉbʉ mebẽrã kongregasionnebemata, akʉza «oamane opanaraidua awuarabʉrʉ okĩrã oidua, mia jʉrʉraidua plata ũduita, awuarabʉrʉ zarea trajaidua» (1 Pedro 5:1-3). ¿Kʼãrẽta opanʉ dayirã kʼarebaita?

Dayirã akʉbʉ akʉza kʼarebabʉ. Zõrãrãbara kʼareba edebʉ mebẽrã kongregasionnebʉrãra, akʉza kʼarebabʉ ãya Daizeze ĩjãbʉta audre ĩjãnamarẽã. Ãya kʼawuapanʉ Daizezeba jidasita kongregasion akʉmarẽã, ãya kãgabʉta omarẽã jaraẽ, awuarabʉrʉ kʼarebabʉ dayirã biabaita, akʉza sobiabaita (2 Corintios 1:24). Abʼarika ẽbẽra abaʉba iyi obeja akʉkĩrã akʉbʉ kĩrãkʼa, mawũã akʉbʉ zõrãrãbida krĩchapanʉ audre ũdu kʼawuaita aba abaka jõma Daizeze obejarãra (Proverbios 27:23).

Jaradiapanʉ Daizezeba kãgabʉ oita. Semanaza kongregasionne nejaradiapanʉ zõrãrãbara, kʼarebaita Daizeze ĩjãbʉra audre ĩjã wãnamarẽã (Hechos 15:32). Akʉza naʉ̃ra zõrãrãbara Daizeze Bedʼea jaradia wãpanʉ, adewara dayirãbawara Daizeze Bedʼeara jaradiapanʉ, maʉ̃daʉcha jaradiapanʉ sãwũã jaradiaibarata Daizeze Bedʼeara.

Dayirã aba abaka kʼarebabʉ. Dayirãba Daizeze audre ĩjãita nesidabʉbaera, zõrãrãbara akʉdezebʉ dayirã deda, akʉza Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridemae bedʼeabʉ dayirãbawara. Adewara maʉ̃daʉcha kʼarebabʉ dayirãra akʉza zarea diabʉ Daizeze Bedʼeadeba (Santiago 5:14, 15).

Ãyi kongregasionne trajabʉ awuara, bʉ zõrãrã trabajo bio erbeta, akʉza yi mebẽrã akʉita, maʉ̃ kʼãrẽa maʉ̃ra mebẽrã mejãcha trajabʉbaera dayirãbara wawia ũdubibara (1 Tesalonicenses 5:12, 13).

  • ¿Kʼãrẽta opanʉ zõrãrã kongregasionnera?

  • ¿Sãwũã ũdubibʉ dayirã aba abaka krĩchabʉta?