Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 16

¿Kʼãrẽta opanʉ zõrãrã kʼarebabaribara?

¿Kʼãrẽta opanʉ zõrãrã kʼarebabaribara?

Mianmar

Yeda jaradiabari

Ãbapanʉ Daizeze Bedʼea jaradia wãita

Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideta ara opanʉ

Daizeze Bedʼeabara jarabʉ yumakẽrã ũmebʉta kongregasion akʉpanʉta. Maʉ̃rãra «zõrãrã akʉza zõrãrã k’arebabarira» (Filipenses 1:1). Adewara kongregasion bʉmae biobʉ maʉ̃ra mebẽrãra. ¿Kʼãrẽne kʼarebabʉ zõrãrã kʼarebabarirabara dayirãra?

Kʼarebapanʉ zõrãrãta. Zõrãrã kʼarebabarirãra Daizeze ĩjãbʉ soiduba, daya ĩjãseabʉ, akʉza biʼia kʼawuabʉta, ʉ̃kʉrʉra warrara, ʉ̃kʉrʉra audre zõrãrã. Ãyara kongregasionne nekʼãrẽ oita kʼarebabʉ, akʉza kongregasion daʉcha ãba jʉre erbaita, ãyira nruemaza mejãcha trajabʉ. Mawũã zõrãrã ewari erbʉ jaradiaita akʉza mebẽrã akʉita.

Trajapanʉ mejãcha awuru kʼãrẽa. Ʉ̃kʉrʉ zõrãrã kʼarebabarira ẽbẽra ãba daʉcha obarira, akʉza ẽbẽra ãba yi jʉrebarima zebʉrʉde biga jarabari. Ʉ̃kʉrʉra yi zabari akʉbari, akʉza karta dedekabari, ʉ̃kʉrʉra plata juachabari akʉza mebẽrã kongregasionnebema Daizeze Bedʼea jaradia wãimae jaradiabari. Mawũã kʼarebapanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaride ara oita, akʉza kʼarebabʉ zõrãrã yideta, zõrãrã kongregasionnebemaba jarabʉ kĩrãkʼa. Ãya badu kʼãrẽta omarẽã jarabʉdade opanʉ, ãyira zokeapanʉbaera jõmaʉ̃ba wawia ũdubipanʉ (1 Timoteo 3:13).

Ãyara Daizeze wãrĩnu ĩjãbʉta ũdubipanʉ. Zõrãrã kʼarebabarira jʉrʉsida Daizeze ode kẽrẽpapanʉbaera. Ãya yeda jaradiabʉdeba kʼarebabʉ dayirãba ĩjãbʉ audre ĩjãita. Akʉza Daizeze Bedʼea jaradiabʉdeba, kʼarebabʉ dayirãbida abʼarika oita, akʉza ãyi zokeabʉdeba ũdubibʉ sobiata, akʉza ãbabaita (Efesios 4:16). Tẽã jʉneãne ãyira kongregasionne zõrãrãbaseabʉ.

  • ¿Kʼãrẽta obʉ zõrãrã kʼarebabarirabara?

  • ¿Sãwũã kʼãrẽbabʉ zõrãrã kʼarebabarirabara kongregasion bia erbaita?