Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 20

¿Kʼãrẽ zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉrãra?

¿Kʼãrẽ zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉrãra?

Ãba yi jʉrepanʉ poaga 100nebemata

Akʉpanʉ karta ãba yi jʉrepanʉba diabʉedata

Nabema 100 poagadera, Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanasi maʉ̃rãra wiñapanasi, maʉ̃rãra Jesu kʼaidubemabasi akʉza zõrãrã Jerusalennebemabasi. Ãyira bedʼea abʼarika zepanasi jõmaʉ̃ra kongregasionbari (Hechos 15:2). Ãyi mawũã bedʼea abʼarika zeira biʼia jʉrʉpanasi Daizeze Bedʼeade akʉza Daizeze jaurea yi edebipanasi (Hechos 15:25). Idi abʼarika Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉ naarabemaraba obada kĩrãkʼa.

Daizezebara maʉ̃raneba iya kãgabʉta obibʉ. Mebẽrã ʉ̃ta wãira Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉbara mejãchade kãgapanʉ Daizeze Bedʼeara, akʉza mejãcha kʼawuabʉ sãwũã ãba daʉcha jʉre erbaita akʉza Daizeze ʉ̃rʉ kʼawuabita. Semanaza ãba yi jʉrepanʉ kʼawuaita mebẽrã naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽbemaba nesidabʉta. Naara obada kĩrãkʼa, Daizeze Bedʼeade eda jarabʉta jaradiabʉ, ãya diabʉebʉdeba kartata akʉza kongregasionra akʉbari zõrãrã, akʉza wuabema mebẽrãneba. Maʉ̃neba krĩcha abapaipanʉ akʉza abʼarika opanʉ (Hechos 16:4, 5). Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉbara Daizeze ʉ̃rʉ kʼawuabarita diapanʉ, Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ jaradiaita kʼarebapanʉ, akʉza akʉpanʉ kongregasionne akʉmarẽã bʉdapeadata.

Daizeze jaure zarea yi edebipanʉ. Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉbara jʉrʉpanʉ Jeowa kʼarebata iyabʉrʉ nejõma zokʼaseabʉbaera, akʉza kongregasion buruta jʉrʉpanʉ Jesuta (1 Corintios 11:3; Efesios 5:23). Maʉ̃rãra Daizeze pʉwʉrʉ Nokʼobaita krĩchaẽ, abʼarika kristianora ʉ̃ta wãi kĩrãkʼa «naʉ̃rabara pewa wãna korderota [Jesu] iyi wãmae» (Revelación 14:4). Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉbara mejãchade biga diabʉ ãyibari yiwidʼibʉ kʼãrẽa.

  • ¿Kʼairabasi nabema 100 paogade ãba yi jʉrepananara?

  • ¿Sãwũã Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉbara Daizeze kʼarebata jʉrʉpanʉ?