Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 14

¿Sãwũã nekʼawuabipanʉ Daizeze Bedʼea ewari neẽã jaradiabʉrãra?

¿Sãwũã nekʼawuabipanʉ Daizeze Bedʼea ewari neẽã jaradiabʉrãra?

Estado Unido

Galaa nejaradiabaride (Paterson, Nuewa Yor)

Panama

Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãitara Daizeze Bedʼeaba jaradiabʉra yibia. Maʉ̃ba erpanʉ nekʼawuabarita Daizeze Bedʼea ewarineẽã jaradiapanʉrãita. Mawũã biʼia jaradiamarẽã (2 Timoteo 4:5).

Yi naa edebarira nejaradiabaride. Maʉ̃ra ewari 6bayeda opanʉ yi naara edebari 70 ora obʉrãita, opanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideda. Maʉ̃rãra poaga aba berabaribaibara mama wãira. Maʉ̃ra opanʉ ãyi kʼarebaita Jeowa kʼaitabamarẽã, akʉza Daizeze Bedʼea biʼia jaradiadamarẽã, ãya obʉde jipatakĩrãmarẽã.

Nejaradiabaride Daizeze Bed’ea jaradiabariraita. Maʉ̃ra jedeko ũmebayeda opanʉ, maʉ̃ra yumakẽrã yuwẽrã dobabʉraita akʉza juwa jidabʉraita. Mamina baibara 23 akʉza 65 poaga, akʉza yi naa edebaribara biʼia kʼawuabaibara, adewara ãyi zokʼabʉdama wãibara Daizeze Bedʼea jaradiade. Jesuba obada kĩrãkʼa oira, jarapanʉ «zachua mʉta, zok’abʉera mʉta» (Isaías 6:8; Juan 7:29). Maʉ̃ba aña wãbʉrʉdera naabada kĩrãkʼa babeẽ, akʉza awuru kulturata ũdu kʼawuaibara, awuru bedʼeata kʼawuaibara. Maʉ̃ba nekʼawuabari dedara kʼawuayi Daizeze nebiata ãyi wãbʉrʉmae kʼarebamarẽã, maʉ̃ba kʼãrẽbayi Jeowaare bedʼeaita akʉza iya daʉcha erbʉ ʉ̃rʉ.

Galaa Watchtower nejaradiabaride. Galaabara jarabʉ ebreodera «mõgara ãba jʉrepebʉta, maʉ̃ra biga jaradiaita». Maʉ̃ra ojʉ̃drʉsida poaga 1943de. Maʉ̃neba yẽta 8.000 audre zokʼabʉesida misionerorãra, nekʼawuada tẽã drʉa jõmaʉ̃nẽ (Hechos 13:47). Misionerora, naara jũẽsidade pʉwʉrʉ peruma, neẽbasi ababida kongregasionra, idira bʉ 1.000 audre. Japonma jũẽsidadera neẽbasi 10bida Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra, mamina idira bʉ 200.000 audre. Mamara jedeko 5bayeda biʼia akʉpanʉ Daizeze Bedʼeara, mamaʉ̃ba zokʼapanʉ awuru drʉa eda Daizeze Bedʼea jaradiade. Mama wãira trʉ̃panʉ yi naara edebari 130 ora obarita, akʉza misionerorata, akʉza Kongregasionra akʉbari zõrãrãta akʉza betelde trajabʉrata.

  • ¿Kʼãrẽa erpanʉ yi naa edabarira nejaradiabaridera?

  • ¿Kʼairata wãseabʉ nejaradiabaride Daizeze Bed’ea jaradiabarimara?