Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 4

¿Kʼãrẽa tradusipanʉ Daizeze Bedʼeara?

¿Kʼãrẽa tradusipanʉ Daizeze Bedʼeara?

Republika demokratika de kongo

Ruanda

Poto eda wika ũdubibʉra griego Simakodebema (poaga tresientodema mawũãẽbʉrʉ kuatrosientodebema) Daizeze trʉ̃arata erbʉ Salmo 69:31ne

Poaga mejãchaba, Daizeze Bedʼeara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãba ʉ̃tʉzebibʉta, akʉza dedekapanʉ kĩrã awuara awuaraka. Mamina tẽã jʉneã kʼawuasida nesidapanasita tradusion yiwidi oita ẽbẽrarãba audre «kʼawuadamarẽã wãrĩnuta», Daizezeba maʉ̃ta kãgabʉbaera ẽbẽrarãita (1 Timoteo 2:3, 4). Maʉ̃ kʼãrẽa poaga 1950dera Daizeze Bedʼeara inglede dedekasida, dayirãba tradusidata Daizeze Bedʼea Traducción del Nuevo Mundo *, maʉ̃ra wãrĩnu aripe bedʼeabʉ akʉza bʉ 130 bedʼea awuara awuaraka.

Nesidapanasi Daizeze Bedʼea aba daya audre ẽza ũrĩta. Bedʼeara ewari wãne awuara wãbaera, maʉ̃ba Daizeze Bedʼea mejãchade tradusibʉra daya biʼia ũrĩẽbasi, akʉza zõrãrã nabema bedʼeata erbasibaera, maʉ̃ba zarebasi daya ũrĩta. Adewara ũdusida Daizeze Bed’ea naara juwaba bʉdata audre aripe jarabʉta, maʉ̃ba audre ẽza ũrĩbasi ebreo bedʼeade, akʉza arameo bedʼeade, akʉza griego bedʼeade.

Nesidapanasi tradusion Daizeze Bedʼeade aripe jarabʉta. Tradusipanʉrãbara Daizeze Bedʼeadera ãyi krĩchata eda bʉbeẽ, aripe jarabaibara Daizeze Bedʼeaba jarabʉ kĩrãkʼa. Mamina ʉ̃kʉrʉ Daizeze Bedʼeadera Jeowa trʉ̃ra edaneẽ.

Nesidabasi Daizeze Bedʼea aba yi oda wawia ũdubita. (2 Samuel 23:2) Dayirãba tradusisidade Daizeze Bedʼeata, Daizeze Jeowa trʉ̃ra edabʉesida 7000 audre, Daizeze Bed’ea naara juwaba bʉdade edabʉ kĩrãkʼa. Maʉ̃ra edre ũdubibʉ (Salmo 83:18). Ãya Jʉrak’awua akʉpanasibaera Daizeze Bedʼeata, Dayirãba tradusidara akʉkĩrãne akʉpanʉ, audre ẽza ũrĩpanʉbaera. Bʉa Daizeze Bedʼeata bʉ bedʼeade erbʉẽbʉsida, kãgapanʉ akʉbamarẽã Jeowa bedʼeara nruemaza (Josué 1:8; Salmo 1:2, 3).

  • ¿Kʼãrẽa krĩchasida Daizeze Bedʼea tradusidaita?

  • ¿Kʼãrẽa nruemaza akʉbaibara Daizeze Bedʼeara, yi kʼawuakĩrãbʉbara Daizezeba kãgabʉta?

^ par. 3 Naʉ̃ra ẽbẽra bedʼeadera tradusiẽ