Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 12

¿Sãwũã daʉcha oerpanʉ Daizeze Bedʼea jaradia wãira?

¿Sãwũã daʉcha oerpanʉ Daizeze Bedʼea jaradia wãira?

España

Bielorrusia

Jon Kon

Peru

Jarasi Jesubara iyi beinaẽna, naʉ̃ bedʼeata. «Kʼãwũã bedʼea biata Daizezeta Nokʼodʼebemata jaradʼaya ẽjũã jõmaʉ̃ maẽ, aramaʉ̃ne zhãrã jõmaʉ̃ba kʼawuadʼaya, mobebʉrʉ zeya ewari nʉmʉta jõĩrã» (Mateo 24:14, DB). ¿Sãwũã jõmaʉ̃ra drʉade jaradiadaibasi Daizeze Bedʼeara? Jesuba nama egorode zeside obada kĩrãkʼa obʉdeba (Lucas 8:1).

Ẽbẽrarãta akʉ jũẽpanʉ ãyi deda. Jesubara jaradiasi yi kʼaidubemara bedʼea biata jaradiamarẽã deza deza (Mateo 10:11-13; Hechos 5:42; 20:20). Naarabemara kristianorabara kʼaʉchuasi saʉ̃daʉcha jaradiaita Daizeze Bedʼeara (Mateo 10:5, 6; 2 Corintios 10:13). Idibida daiba Daizeze Bedʼea jaradiapanʉrã daʉcha oerpanʉ, maʉ̃ba kongregasion aba abakaʉba kʼaʉchu saʉ̃daʉcha jaradiaita Daizeze bedʼeara. Mawũãra Jesuba jaradata aripe odayi «zhãrãã jaradʼamarẽã» jaradata (Hechos 10:42, DB).

Jʉrʉ wãpanʉ ẽbẽrarãbʉmae. Jesubara jaradiasi Daizeze Bedʼeara ẽbẽrabʉmae, pʉzakida, bania juebadamae (Marcos 4:1; Juan 4:5-15). Idi daibida abʼarika jaradiapanʉ Daizeze Bedʼeara daiba jaradiaseabʉmae, ode, nenedobarimae, parkede, mawũãẽbʉrʉ telepononeba. Akʉza jaradiapanʉ dayirãba ĩjãbʉta dayirã de kʼaitabʉa, dayi neũdukʼawua trabajodebema, nejaradiabaridemae, mebẽrã jaradiaseabʉ. Nekʼãrẽ jõma obʉ ẽbẽra mejãchaʉba ũrĩnamarẽã «bedʼea bia iya ẽdrubita» (Salmo 96:2).

Krĩchara kʼaia Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeakĩrãbʉta, akʉza maʉ̃ba nekʼãrẽ bia weita ʉ̃rabʉrʉ. Bʉ dobaʉba kʼawuabarãra naʉ̃ bedʼea biara. Awuarabʉrʉ jaradiara yi naara ẽbẽra ũdubʉrʉa.

  • ¿Kʼãrẽ bedʼea biata jaradiade wãibara?

  • ¿Sãwũã Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara Jesude kĩrãkʼa opanʉ Daizeze Bedʼea jaradia wãita?