Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

¿Idi ewadera kʼairaba opanʉ Jeowaba jarabʉra?

 YI 19

¿Kʼairape yi wãrĩnu «nezokʼara jipabʉrãra akʉza biʼia krĩchabʉrãra»?

¿Kʼairape yi wãrĩnu «nezokʼara jipabʉrãra akʉza biʼia krĩchabʉrãra»?

Jõmaʉ̃ta nebia erpanʉ Daizeze ʉ̃rʉ kʼawuabʉrʉdera

Jesura iyi beinabedara bedʼeasi iyi kʼaidu kimarebʉra, Pedroʼa, Santiagoʼa, Juanʼa akʉza Andreʉ̃me. Iya jaraibaera iyi zei ewarira sãwũãbaita naʉ̃ drʉa jõbodoare, widisi bedʼeata «¿kʼairape yi wãrĩnu nezokʼara jipabʉrãra akʉza biʼia krĩchabʉrãra, Nokʼobara yi nezokʼara zokʼa amaesi jõma iyi deda bʉ ʉ̃rʉ, yiko diamarẽã nekobari ũmadaʉde?» (Mateo 24:3, DB, 45TNM; Marcos 13:3, 4DB). Jesura bedʼeaẽbasi yiko daya koi ʉ̃rʉ, yikobara jarabʉ Daizeze ʉ̃rʉ kʼawuaita. Naʉ̃ bedʼeaba Jesubara jarasi iyara jʉrʉita ẽbẽrarã yiko diabarita naʉ̃ drʉa jõbodoare. ¿Kʼaipe yi wãrĩnu nezokʼara?

Maʉrãra wiña ãbapanʉ, Jesu kʼaidubemara jaure zareaba jidada. ¿Kʼãrẽ «nezokʼara»? maʉ̃ra kristianorãra wiñapanʉ ʉ̃ta wãita, akʉza iyabaʉta Zõrãrã burubia ãba yi jʉrepanʉ, ãyira Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã. Naʉ̃ra kristianorabara Daizeze ʉ̃rʉ kʼawuaita diapanʉ, Jeowaba jarabʉ opanʉrãita. Naʉ̃ra nezok’araneba erpanʉ kʼarebara «yiko diabamarẽã yiko diai ũmaʉ̃daʉde» (Lucas 12:42).

Akʉpanʉ Daizeze deta. Jesubara iyi nezokʼara jara amaesi akʉdamarẽã Jeowa pʉwʉrʉta akʉza ãba daʉcha jʉre erbamarẽã, maʉ̃ oira ãyara dayirã diaibara kʼãrẽ jõma nesidabʉta, akʉza jaradiabʉ Daizeze Bedʼea sãwũã jaradiaibarata akʉza kongregasionneba jaradiamarẽã. Dayirãba nesidabʉ diaya, «nezokʼara jipabʉrãra akʉza biʼia krĩchabʉrãra» Daizeze ʉ̃rʉ kʼawuabigabʉ, karta, Daizeze Bedʼea jaradia wãbari diabʉdeba, akʉza ãba yi jʉrebarimae programa diabʉdeba akʉza asambleadeba.

«Nezokʼara», jipapanʉ wãrĩnu soiduba ĩjãbʉbaera Daizeze Bedʼeaba jarabʉta, akʉza mawũã aripe opanʉ Daizeze Bedʼea bia jaradiabʉdeba, akʉza biʼia krĩchabʉbara, jura kʼawua obʉ Jesuba krĩchabadata (Hechos 10:42). Jeowabara kʼarebabʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã waribi wãne akʉza nemejãcha diabʉ iyi ʉ̃rʉ kʼawuadamarẽã.

  • ¿Kʼaita amaesi Jesubara iyi kʼaidubemara yiko diabamarẽã?

  • ¿Kʼãrẽne nezokʼara jipabʉ akʉza biʼia krĩchapanʉ?