Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 24

¿Dayirãba naʉ̃ drʉade trabajo opanʉrã sãwũã pagapanʉ?

¿Dayirãba naʉ̃ drʉade trabajo opanʉrã sãwũã pagapanʉ?

Nepal

Togo

Gran Bretaña

Poagaza Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara ʉ̃tʉzebipanʉ akʉza bari dedekapanʉ mejãchade Daizeze Bedʼeata akʉza kartarata, adewara Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideta opanʉ akʉza Betelta, akʉza ara oerpanʉ, akʉza kʼarebapanʉ Beteldebʉrata, akʉza misionerorata, akʉza diabʉepanʉ zʉbʉriaberabaridamae kʼarebadamarẽã. Mamina ¿sãma ũdupanʉ plata maʉ̃ jõma pagaira?

Diesmo wididaẽ, akʉza pagai nesidaneẽ, akʉza plata wididaẽ. Daizeze bedʼea jaradia wãira plata mejãcha nesidapanʉmina, plata wididaẽ ẽbẽrarã. Poaga 100 audreba, Atalayaba jaradata dayirãra wãrĩnu Jeowaba kʼarebabʉta. Akʉza jarasi ẽbẽrarã kʼareba wididaẽbaita. Maʉ̃ra mawũã ozebʉda (Mateo 10:8).

Pagapanʉ ẽbẽrarãba soiduba diabʉdeba. Ẽbẽra mejãchaʉba kãga Dayirãba Daizeze Bedʼeadeba jaradiabʉra, maʉ̃ kʼãrẽa ẽbẽrarãbara ãyi soiduba diabʉ platara. Adewara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãsida ewari erpanʉ Daizeze Bedʼea jaradia wãita akʉza soiduba diapanʉ ãyabida platata, Daizezeba kãgabʉ jaradiaita naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ (1 Crónicas 29:9). Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideda, akʉza asamblea obadamae bʉ plata edabʉebarita, yi edabʉe kĩrãba edabʉemarẽã. Mawũaẽbʉrʉ eda wãseabʉ internetʼne jw.org. Yi audre plata soiduba diapanʉrã, diapanʉ plata mejãcha erbʉẽãba, maʉ̃ra ẽbẽrarã, ẽbẽra wẽra pedraba plata soiduba diada kĩrãkʼabʉ, maʉ̃ kʼãrẽa Jesubara ibia jarasi iya plata diada kʼãrẽa plata edabʉebaride (Lucas 21:1-4). «Aba abakaʉba mãyi sodeba krĩchabʉta oidua» (1 Corintios 16:2; 2 Corintios 9:7).

Dayirãbara wãrĩnu ĩjãpanʉ Jeowabara kʼarebaita ẽbẽraba ãyi soiduba diamarẽã ãya diakĩrãbʉta, Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ jaradiapanʉ kʼarebaita, mawũã Jeowaba krĩchabʉta aripe oita (Proverbios 3:9).

  • ¿Kʼãrẽa dayirãra ãba daʉcha yi jʉrepanʉ wuabema religionraira?

  • ¿Sãwũã opanʉ ẽbẽrarãba soiduba plata diadara?