Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

¿Idi ewadera kʼairaba opanʉ Jeowaba jarabʉra?

 YI 8

¿Kʼãrẽa biʼia wua jʉ̃kʼãrape wãpanʉ ãba yi jʉrebarimara?

¿Kʼãrẽa biʼia wua jʉ̃kʼãrape wãpanʉ ãba yi jʉrebarimara?

Islandia

Mejiko

Guinea-Bissau

Pilipinas

¿Bʉa akʉbʉka kartade potora dai Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã sãwũã bia wua jʉ̃pe wãbʉra dai ãba yi jʉrebarima? ¿kʼãrẽa mejãchade wuaara biʼia jʉ̃panʉ?

Daizezeta wawia panʉbaera. Wãrĩnu Daizezebara akʉẽ dayi ẽbẽraba jʉ̃bʉta (1 Samuel 16:7). Mamina dai ãba zebʉrʉdera zepanʉ iya kãgabʉ oita, dai krĩchara bʉ Daizeze wawia ũdubita, akʉza mebẽrãta wawia ũdubita. Dayirãra juez daidura biʼia wua jʉ̃ñi iyita wawiapanʉbaera. Abʼarikabʉ dayirã ãba yi jʉrebarima biʼia wua jʉ̃ wãibara mawũãra ũdubidayi wawiabʉta Jeowara «naʉ̃ drʉa juezbera» (Génesis 18:25).

Ũdubita Daizeze bedʼearadebemaba jarabʉ obʉta. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ kristianora wua jʉ̃ita «ariguide akʉza kʼẽrẽpa» (1 Timoteo 2:9, 10). «Ariguide» wua jʉ̃ita, maʉ̃bara jarakĩrãbʉ wua jʉ̃ẽbaita dayi kʼakʉa jõma ũdubibʉta, awururaba akʉdamarẽã. Adewara «kʼẽrẽpa» wua jʉ̃ibara jarakĩrãbʉ dayirã biʼia wua jʉ̃ita, mawũã kʼawuaẽ wua jʉ̃ẽbaita, akʉza mititia jʉ̃ẽbaita. Naʉ̃ Daizeze bedʼearadebemabara iduaribibʉ dayirãba jidamarẽã dayima bʉta. Dayirã biʼia wua jʉ̃bʉdeba kʼarebabʉ «Daizezeba jaradiabʉra biʼia ũdudamarẽã» bia bedʼeaira nesidae (Tito 2:10; 1 Pedro 2:12). Dayirãta ãba yi jʉrebari eda biʼia wua jʉ̃pe wãra, kʼarebabʉ awuru ẽbẽrarãta Jeowa pʉwʉrʉde eda zemarẽã.

Bʉ kʼãrẽ wua jʉ̃i neẽãba idubʉrãra wãita Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabari dema. Dayirãbara wua mejãchabari edadata jʉ̃ wãita nesidaẽ, dayirã jaigʉaẽbʉ ũdubira akʉza biʼia wua jʉ̃bʉta ũdubira.

  • ¿Kʼãrẽa biga dayirã biʼia wua jʉ̃ira Daizezeba kãgabʉ oita?

  • ¿Kʼãrẽ Daizeze bedʼearadebemaba kʼarebabʉ dayirãba kãgabʉ jidakĩrãbʉra?