Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 6

¿Sãwũã kʼarebabʉ dayirã mebẽrãbawara ãba yi jʉrebʉbara?

¿Sãwũã kʼarebabʉ dayirã mebẽrãbawara ãba yi jʉrebʉbara?

Madagaskar

Noruega

Libano

Italia

Dayirã oi zromane wãimina, akʉza ewari kayiruabʉde wãimina, Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã ãba yi jʉrebarima wãira wãmaẽ. ¿Kʼãrẽa bedʼea zroma erbuidu akʉza mapaesidu wãpanʉ mebẽrãbawara ãba yi jʉreita?

Yibia dayirãita. Pablobara jarasi kʼãrẽa yibiata ãba yi jʉrebarima wãira «krĩchaidua mayirai k’arebaita, akʉza kãgaita» (Hebreos 10:24). Naʉ̃ bedʼeabara jarabʉ dayirãi audre biʼia ũdu kʼawuabaita. Mawũã jarasi pablobara, akʉza krĩchaita wuabemarata. Dayirãba ũdu kʼawuabʉrʉde mebẽrã awuru kongregasionnebemata, kʼawuapanʉ ãyisida abʼarika dayirã kĩrãkʼa bedʼea zroma erbasita, akʉza maʉ̃ba kʼarebaseabʉ audre dayirã bia wãita.

Erpanʉ neũdukʼawuara jõkata. Ãba yi jʉrebarimaera mawũãbari ũdubariawa nʉmʉẽ, awuarabʉrʉ bʉ neũdukʼawuarata. Adewara maʉ̃rabawara ewari abaʉde wãpanʉ jemene. ¿Sãwũã kʼarebabʉ dayirãra maʉ̃bara? kʼarebabʉ audre ãba yi kãgapanaita. Maʉ̃ba dayirã neũdukʼawua bedʼea zroma erbʉdera jʉrʉpanʉ ãyi kʼarebaita, audre dayi neũdukʼawuabaera (Proverbios 17:17). Jõma kongregasionnebemara bedʼeabʉba «zhi kʉãgʼa bʼeaudua» mawũã ũdubidua (Romanos 12:10, DB).

Kãgapanʉ neũdukʼawuara jʉrʉmarẽã Daizezeba kãgabʉ obʉbawara. Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãne eda ũduyi maʉ̃ra. Akʉza iduaribirãra ãba yi jʉrebaita daibawara.

  • ¿Kʼãrẽa yibia ãbabaira mebẽrãbawara kongregasionne?

  • ¿Sõbede ũdukʼawuakĩrãi dai kongregasionra?