Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 5

¿Bʉara kʼãrẽta ũdui dai kristianora ãba yi jʉrebarimaera?

¿Bʉara kʼãrẽta ũdui dai kristianora ãba yi jʉrebarimaera?

Argentina

Sierra Leona

Belgika

Malasia

Ẽbẽrarã mejãchaʉta wãnaẽ ãyi religionmara, ãya widibʉta panʉnaẽbaera, akʉza zʉbʉriabʉrʉde kʼarebadaẽbaera. Mawũẽra ¿bʉra kʼãrẽa wãibara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã ãba yi jʉrebʉmaera? ¿ãyara kʼãrẽta diaiba?

Ãbabaita ẽbẽrarã sobiapanʉrãbawara, akʉza awuru bia oita krĩchabʉbawara. Nabema Poaga siennera (100), kristianorãra ãba daʉcha yi jʉrebasi kongregasionne akʉza ãba zepanasi Daizezeba jarabʉ oita, Daizeze Bedʼea akʉita akʉza ãyirai yi kʼarebaita (Hebreos 10:24, 25). Ãba yi jʉrepanasi kãgade yi mebẽrãbawara, yi neũdukʼawuara kĩrãkʼa panasi (2 Tesalonicenses 1:3; 3 Juan 14). Idi dayirãbida abʼarika opanʉ akʉza maʉ̃ra kĩrãkʼa sobiapanʉ.

Kʼawuayi kʼãrẽa yibiata wãrĩnu Daizeze bed’earadebemaba jarabʉ oita. Mebẽrã naarabemaba obada kĩrãkʼa, opanʉ yumakẽrãba, yuwẽrãba akʉza wũãwũãraba, ãba yi jʉrepanʉ ũrĩta yi audre kʼawuabʉba jaradiabʉta, sãwũã kʼarebabʉta wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemaba jarabʉta obʉbʉrʉ (Deuteronomio 31:12; Nehemías 8:8). Ẽbẽra jõmaʉ̃ta bedʼeasea-bʉ, widibʉdade panʉita, akʉza trãseabʉ ãyi trãbideba, mawũã kristianorabara ãyi sode erbʉta ʉ̃tʉzebibʉ (Hebreos 10:23).

Daizeze audre ĩjãita. Pablobara iyi ewaribasidera bʉ diabʉesi kongregasion abaʉʼa naʉ̃ta «mʉã marã ũdu krĩña bʼʉa, aramaʉ̃nerã zhiya zareabi nʉmeãña Jesúsdʼebema ĩjã bʼedʼeba marãbidʼa mʉãbidʼa» (Romanos 1:11, 12, DB). Mebẽrãbawara ãbabʉbara ãyi ãba yi jʉrebarimaera, kʼarebabʉ dayirãba ĩjãbʉra audre wari wãita, adewara baita kristianora kĩrãkʼa.

¿Kʼãrẽa wãẽ bʉra ãyi ãba yi jʉrebʉmae bʉa audre bia ũdu kʼaiwuaita? bʉ mama jũẽbʉrʉde daiba bia akʉdaya. Dai ãba yi jʉrebʉmaera bari eda wãbʉ akʉza mia kʼãrẽsida wididaẽ.

  • ¿Kʼaide kĩrãkʼa opanʉ dai ãba yi jʉrebarimaera?

  • ¿Sãwũã kʼarebabʉ kristianora ãba yi jʉrebaribara?