Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 17

¿Sãwũã kʼarebabʉ kongregasion akʉbari zõrãrãbara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã kongregasionra?

¿Sãwũã kʼarebabʉ kongregasion akʉbari zõrãrãbara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã kongregasionra?

Malaui

Ãba yi jʉrepanʉ Daizeze Bedʼea jaradia wãita

Jaradiai

Zorãrã ãba yi jʉrepanʉ

Bernabe ʉ̃rʉ akʉza Pablo ʉ̃rʉ audreẽãne bedʼeabʉ Daizeze Bedʼea Griega kristianora. Maʉ̃ra yumakẽrãra kongregasion akʉbari zõrãrãbasi, akʉpanasi nabema kongregasionta. ¿Kʼãrẽa mawũã opanasi? wãrĩnu krĩchapanasibaera mebẽrãba Daizeze ĩjãbʉta. Pablobara jarasi iya jẽda akʉ wãkĩrãbʉta mebẽrã sãwũã wã kʼawuaita. Iyitara kʼãrẽẽbasi mebẽrã zarea diaita wawara wãibasimina (Hechos 15:36). Idi ewadebida mawũã abʼarika krĩchabʉ kongregasionra akʉbari zõrãrãbida.

Dayirã kʼarebaita zebʉ. Kongregasionra akʉbari zõrãrãbara akʉpanʉ beinte kongregasion, akʉza maʉ̃rabawara semana aba ãba berabaribʉ, maʉ̃ba poaga abaʉde ũme akʉ jũẽbʉ kongregasionra. Dayirãbara mejãcha kʼawuaseabʉ naʉ̃ra mebẽrãneba akʉza yi kimaneba, akʉza ãyita juwa jidabʉbʉrʉ. Ãyara ũdu kʼawuakĩrãbʉ warrarata akʉza zõrãrãta, akʉza dayirãbawara Daizeze bedʼea jaradia wãkĩrãbʉ akʉza ẽbẽra dayirãba Daizeze Bedʼea kʼawuabibʉrata akʉ wãkĩrã. Kongregasionra akʉbari zõrãrãbara akʉpanʉ zõrãrã kongregasionnebema bawaraʉba mebẽrãrata, adewara ãya jaradiapanʉ bedʼea biata ãba yi jʉrebarimae akʉza asambleade dayirã zarea diaita (Hechos 15:35).

Ũdubibʉ dayirã jõma krĩchabʉta. Kongregasionra akʉbari zõrãrãbara mejãchade krĩchabʉ kongregasionraba Daizeze ĩjãbʉra. Zõrãrãta akʉza zõrãrã kʼarebabarirabawara ãba yi jʉrepanʉ, kʼawuaita ãya ozebʉrʉta akʉza ãya ũrãgʼa bia diabʉ ãya oi ʉ̃rʉ. Kʼarebapanʉ yi naa edebarirata ãya audre bia jaradiaita Daizeze Bedʼeata mawũã wari wãita, ãya kãga ẽbẽra dayirãbawara ãba yi jʉrebʉra, akʉza kʼãrẽãba kʼawuabʉta Daizeze ʉ̃rʉ. Naʉ̃ra mebẽrãra dayirãita «bia trajapanʉ» (2 Corintios 8:23). Maʉ̃ kʼãrẽa ãya ĩjãbʉ kĩrãkʼa ĩjãnaibara akʉza ãya Daizeze mejãcha kãga kĩrãkʼa kãgadaibara (Hebreos 13:7).

  • ¿Kʼãrẽa akʉ jũẽpanʉ kongregasionra akʉbari zõrãrãbara, kongregasionra?

  • ¿Bʉra sãwũã kʼarebaseabʉ ãya akʉ jũẽbʉrʉdera?