Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 1

¿Kʼairape Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra?

¿Kʼairape Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra?

Dinamarka

Taiwuan

Benezuela

India

¿Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra sõbe ũdu kʼawuabʉ bʉara? ʉ̃kʉrʉ daidebemara, bʉ de kʼaitabʉbaibara mawũãẽbʉrʉ bʉme ãba trajabʉbaibara, nejaradiabari demae ãba nekʼawuabʉbaibara, akʉza edaude bʉme bedʼeabaribaibara Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ. Mawũẽra ¿wãrĩnubaira kʼaipe daira, akʉza kʼãrẽa bedʼeapanʉpe daiba ĩjãbʉ ʉ̃rʉ awuru ẽbẽrarã?

Daira wuabema ẽbẽra kĩrãkʼa bʉ. Daidera edabʉ yumakẽrãrata akʉza yuwẽrãrata naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽbemata, plata mejãcha erbʉta akʉza plata mejãcha neẽãta. Ʉ̃kʉrʉ daidebemara religionbarabeasi, ʉ̃kʉrʉbara ĩjãnaẽbasi Daizezera, mawũãsidu Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabibari baina, jõmaʉ̃ba naara biʼia krĩchasida Daizeze Bedʼeaba jarabʉta (Hechos 17:11). Ĩjãsida daiba kʼawuadata, mõbebʉrʉ krĩchasida dayi dobaʉba Daizezeba kãgabʉ oita.

Nebia ũdupanʉ Daizeze Bedʼea kʼawuabʉdeba. Naʉ̃ drʉade ẽbẽra bʉ kĩrãkʼa daisida bedʼea zroma erbʉ, akʉza krĩcha obe, mamina wãrĩnu Daizeze Bedʼearadebemaba jarabʉta opanʉbaera ewari jõmaʉ̃nẽ, dai bebʉra audre biabʉ (Salmo 128:1, 2). Maʉ̃ kʼãrẽa jarapanʉ ẽbẽrarã Daizeze Bedʼeade bedʼea bia kʼawua wãnata.

Opanʉ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemaba jarabʉta. Naʉ̃ bedʼeabara, mejãchade webʉ dayirã biabaita. Adewara awuruta wawia ũdubibʉ akʉza wãrĩnuta jarabibʉ, akʉza awuru kʼarebaita. Naʉ̃ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemabara kʼarebabʉ dayirã biabaita, akʉza ẽbẽrarã dayirã kʼaitabʉ bia oita. kʼarebabʉ mebẽrãbawara ãbabaita, kʼawuaita aripe oita aripe oẽãta. Dayirãbara ĩjãpanʉ «Daizezebara zhãrã awuara eda ẽãta», maʉ̃ba naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ dai ãba yi jʉrebʉra jõma abʼarikabʉ, maʉ̃ba daibara ẽbẽra awuarabe mitia akʉẽ, politika oẽ. Abʼarika wuabema ẽbẽrarã kĩrãkʼabʉmina, dai pʉwʉrʉra awuarabʉ (Hechos 4:13; 10:34, 35, DB).

  • ¿Kʼãrẽne abʼarikabʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra wuabemara ẽbẽraʉ̃mera?

  • ¿Kʼãrẽne kʼarebabʉ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemabara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra?