Daizezebara kãgabʉ ewari jõmaʉ̃nẽ neneẽãpanamarẽã akʉza sobiapanamarẽã ẽjũã bia zebʉrʉde.

Mamina bʉa krĩchabʉbaibara, ¿sõbede mawũã berabaripe, maʉ̃ra berabariẽkĩrã? Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Daizeze Nokʼobara wãrĩnu o ũdubita. Daizezebara kãgabʉ ẽbẽra jõmaʉ̃ba kʼawuadamarẽã maʉ̃ Nokʼo ʉ̃rʉ, akʉza ẽbẽrarãita nebia weita erbʉ ʉ̃rʉ (Salmo 37:11, 29; Isaías 9:7).

Daizezebara kãgabʉ dayirãra sobiapanamarẽã.

Yibari biaba yi wũãwũãra biapanamarẽã kãgabʉ kĩrãkʼa, abʼarika Daizeze ʉ̃tʉbemabida kãgabʉ dayirã sobiapanamarẽã ewari jõmaʉ̃nẽ (Isaías 48:17, 18). «Daizezeba jarabʉ obʉra ewari jõmaʉ̃nẽbayi» mawũã jarabʉ Jeowabara (1 Juan 2:17).

Daizezebara kãgabʉ iyi ode wãnamarẽã.

Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jeowabara dayirã jaradiakĩrãbʉta «iyi ota» «mawũã iyi odebaita» (Miqueas 4:2). Iya ãba daʉcha osi pʉwʉrʉ aba «izhidʼe babigaita» Iya krĩchabʉta ũdubigadamarẽã naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ (Hechos 15:14).

Daizezebara kãgabʉ jõmaʉ̃ba odamarẽã iya jarabʉta.

Religion wãrĩnuarabara ãba jʉre erbʉ kãgade, mawũã aba abakakʼa idubʉ kʉaẽ (Juan 13:35). ¿Kʼairaba jaradiapanʉ naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nebema yumakẽrãra akʉza yuwẽrãra, Daizezeba kãgabʉ jõmaʉ̃ba ãba odaira? naʉ̃ bedʼea panʉira kãgapanʉ akʉmarẽã naʉ̃ kartata.