Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

¿Kʼãrẽta okĩrãbʉ Daizezebara?

¿Kʼãrẽta okĩrãbʉ Daizezebara?

Daizezebara kãgabʉ ewari jõmaʉ̃nẽ neneẽãpanamarẽã akʉza sobiapanamarẽã ẽjũã bia zebʉrʉde.

Mamina bʉa krĩchabʉbaibara, ¿sõbede mawũã berabaripe, maʉ̃ra berabariẽkĩrã? Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Daizeze Nokʼobara wãrĩnu o ũdubita. Daizezebara kãgabʉ ẽbẽra jõmaʉ̃ba kʼawuadamarẽã maʉ̃ Nokʼo ʉ̃rʉ, akʉza ẽbẽrarãita nebia weita erbʉ ʉ̃rʉ (Salmo 37:11, 29; Isaías 9:7).

Daizezebara kãgabʉ dayirãra sobiapanamarẽã.

Yibari biaba yi wũãwũãra biapanamarẽã kãgabʉ kĩrãkʼa, abʼarika Daizeze ʉ̃tʉbemabida kãgabʉ dayirã sobiapanamarẽã ewari jõmaʉ̃nẽ (Isaías 48:17, 18). «Daizezeba jarabʉ obʉra ewari jõmaʉ̃nẽbayi» mawũã jarabʉ Jeowabara (1 Juan 2:17).

Daizezebara kãgabʉ iyi ode wãnamarẽã.

Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jeowabara dayirã jaradiakĩrãbʉta «iyi ota» «mawũã iyi odebaita» (Miqueas 4:2). Iya ãba daʉcha osi pʉwʉrʉ aba «izhidʼe babigaita» Iya krĩchabʉta ũdubigadamarẽã naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ (Hechos 15:14).

Daizezebara kãgabʉ jõmaʉ̃ba odamarẽã iya jarabʉta.

Religion wãrĩnuarabara ãba jʉre erbʉ kãgade, mawũã aba abakakʼa idubʉ kʉaẽ (Juan 13:35). ¿Kʼairaba jaradiapanʉ naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nebema yumakẽrãra akʉza yuwẽrãra, Daizezeba kãgabʉ jõmaʉ̃ba ãba odaira? naʉ̃ bedʼea panʉira kãgapanʉ akʉmarẽã naʉ̃ kartata.