Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 9

¿Kʼãrẽta oibara dayi ãba yi jʉrebarima wãinaẽnara?

¿Kʼãrẽta oibara dayi ãba yi jʉrebarima wãinaẽnara?

Kamboya

Ukrania

Bʉta Daizeze Bedʼea kʼawuabʉbʉrʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbawara, naena akʉbʉbaibara bʉa karta jaradiadaita. Bʉa audre kʼawuakĩrãbʉbʉrʉ abʼarika oibara ãba yi jʉrebarimae kʼawuapanʉsida. Bʉa semanane kʼawuapanʉta kʼẽrẽpa akʉbʉbʉrʉ, mawũãra audre kʼawuayi bʉara.

Krĩchara sõbede akʉza sãma kʼawuaita. ¿Kʼãrẽ ewaride Daizeze Bedʼeawa kʼawuaseabʉ? ¿diapeda trajade wãinabeda, diamasi wũawũãra kʼãĩna tẽã? bʉta ewari neẽbʉrʉ, ewari jʉrʉda Daizeze Bedʼea kʼawuaita, akʉza iduaribirãra awuruba jarabʉ kʼãrẽa bʉa krĩchabʉ oita. Jʉrʉda sãma kʼawuaita Daizeze Bedʼeara, mõbe kĩara radiota, telebisorta akʉza teleponota. Daizeze Bedʼea kʼawuai nabeda yiwidʼida Daizezeʼa, maʉ̃ba kʼarebayi daya nekʼãrẽ mejãcha krĩchabʉ krĩchaẽbaita mawũã Daizeze Bedʼeade jarabʉawa kʼawuayi (Filipenses 4:6, 7).

Eruda yi bedʼea audre jarabʉta akʉza juwa ʉ̃ta wuaita krĩchara. Krĩchara maʉ̃ kartade bedʼeabʉ ʉ̃rʉ. Akʉza akʉra maʉ̃ karta trʉ̃ta, maʉ̃ kartadebʉra jõma abʼarika bedʼeabʉ akʉza akʉra potota, akʉza akʉra jẽda krĩchabibʉ widibʉta mama yi edabʉ audre jarabʉ kʼawuaita. Maʉ̃are akʉra parrapota akʉza jʉrʉda mama widibʉ panʉita. Jʉrʉda Daizeze Bedʼeade testo eda kartade bʉchʉbʉẽãta, akʉza krĩchara sãwũã jarabʉta (Hechos 17:11). Bʉa ũdubʉrʉde widibʉ aripe panʉbʉta, eruda kĩrãduaẽbaita. Mawũã ãba yi jʉrebarimae jũẽbʉrʉdera juwa ʉ̃ta wãseabʉ bʉa kʼawuada jaraita.

Akʉra semanaza ãba yi jʉrebarimae jaradiapanʉta, mawũã bʉa audre kʼawuayi «ne biata» Daizeze Bedʼeadebemata (Mateo 13:51, 52).

  • ¿Kãrẽta oibara Daizeze Bedʼea kʼawuaira ãba yi jʉrebarima wãinabeda?

  • ¿Kʼãrẽta oibara ãba yi jʉrebarimae juwa ʉ̃ta wuaira?