Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

¿Idi ewadera kʼairaba opanʉ Jeowaba jarabʉra?

 YI 11

¿Kʼãrẽa opanʉ asamblea zromara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara?

¿Kʼãrẽa opanʉ asamblea zromara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara?

Mejiko

Alemania

Bosuana

Nikaragua

Italia

¿Akʉbʉka naʉ̃ra kĩrã sãwũã sobiabʉra? naʉ̃rãra dai asamblea eda wãbarira, naara Daizeze odebʉraba obada kĩrãkʼa, jarasi poaga abaʉde asamblea ũbea odamarẽã, daira mejãcha sobiapanʉ ãba yi jʉrepanʉbaera asambleade (Deuteronomio 16:16). Poaga abaʉde asamblea ũbea opanʉ, maʉ̃ra Kongregasionra akʉbari zõrãrã asamblea, maʉ̃ra poaga abaʉde ũme opanʉ ewari aba abaka, ababemara asamblea regional, maʉ̃ra ewari ũbeabayeda opanʉ. ¿Maʉ̃bara sãwũã kʼarebabʉ dayirãra?

Kʼarebabʉ audre bia baita dayirã mebẽrãbawara. Israelitarãra mejãcha sobiapanasi Jeowa ʉ̃rʉ ibia bedʼeai kʼãrẽa «jõmara daidu», daisida abʼarika sobiapanʉ asambleade ãbapanʉbaera mebẽrãbawara Daizezeba jarabʉ oita (Salmo 26:12; 111:1). Maʉ̃ asambleadera ũdu kʼawuabʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã awuru kongregasionnebemata, akʉza awuru drʉadebemata. Ũmatipababʉrʉdera ãba nekopanʉ asamblea obadamae, mamara jõmaʉ̃ta ãba sobiapanʉ (Hechos 2:42). Mamara ũdubipanʉ wãrĩnu «mebẽrãne zhi kʉãgʼa bʼeaudua. Zhiya zhi wawiaitrʉ bʼeaudua» naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ (Romanos 12:10, BD).

Kʼarebabʉ audre dayirãba Daizeze ĩjãita. Israelitarãra mejãchede kʼarebabasi «ũrĩsidabaera Daizeze Bedʼeaba jarabʉta» (Nehemías 8:8, 12). Asambleade jaradiapanʉbara daira mejãcha kʼarebabʉ. Mama jaradiapanʉrã Daizeze Bedʼeadebema. Ẽbẽra abaʉba jaradiabʉ Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ, akʉza dramane jaradiapanʉ Daizezeba kãgabʉ oita. Adewara ũrĩbipanʉ mebẽrãba ãyi zʉbʉria berabaridata mawũãsidu Daizeze odebʉ, akʉza ãyira maʉ̃ba bia wãta. Dayirãra maʉ̃ba kʼarebabʉ. Akʉza asamblea regionaldera ũdubipanʉ dramata naarabemaraba wua jʉ̃badata maʉ̃ra Daizeze Bedʼeade eda jarabʉta opanʉ, maʉ̃ba audre bia ũrĩbibʉ Daizeze Bedʼeara. Asamblea obʉrʉza buru kʼoepanʉ yi Daizezeba jarabʉde bakĩrãbʉta.

  • ¿Kʼãrẽa asambleadera mejãcha sobiapanʉ?

  • ¿Sãwũã kʼarebabʉ dai asambleade eda wãiba?