Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 2

¿Kʼãrẽa dayirã trʉ̃ra Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã?

¿Kʼãrẽa dayirã trʉ̃ra Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã?

Noe

Abraan akʉza Sara

Moise

Jesukristo

Ẽbẽrarã mejãchaʉba krĩchapanʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã religionra yiwidita. Mamina wãrĩnu Daizeze odebʉrãra dos mil setesiento poaga audreba trʉ̃gadata, «mʉ ʉ̃rʉ k’awuabipanʉrã» (Isaías 43:10-12). Poaga mil nowesiento treinta y uno bainaena, ũdu kʼawuapanasi Daizeze Bedʼea kʼawuabaribasita. Mawũẽra ¿Kʼãrẽa jidasida Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã trʉ̃ra?

Kʼawuabibʉbaera kʼaita Daizezera. Jeowa trʉ̃ra, Daizeze Bedʼeadera mil audre bʉchu, mawũã ũdubibʉ Daizeze Bedʼea naara juwaba bʉda kikibariba. Mamina ʉ̃kʉrʉba tradusipanʉ Daizeze trʉ̃ra, Daizezeta akʉza Señorta. Mamina Daizezera yi ũdubisi Moiseara Jeowade akʉza iya jarasi «mʉ trʉ̃ra ewari jõmaʉ̃nẽbayi» (Éxodo 3:15). Mawũã yi ũdubisi awuarabʉta wuabemara daizeze zeriẽãraira. Maʉ̃ kʼãrẽa daira mejãchade sobiapanʉ Daizeze trʉ̃ neneẽãbʉta erpanʉbaera.

Dayirãba obʉta ũdubibʉbaera. Abeldeba yẽta, ẽbẽra mejãchaʉta bedʼeasida iya Jeowa wãrĩnu ĩjãbada ʉ̃rʉ. Tẽã jũneãra zesida awururata Noeta, Abraanta, Sarata, Moiseta, akʉza Davita maʉ̃rasida ãba edapanʉ, wãrĩnu jarabarirata jãrãra kĩrãkʼa bʉbawara (Hebreos 11:4–12:1). Abʼarika ẽbẽra abaʉba juezmae ẽbẽra neneẽãbʉare bedʼeabari kĩrãkʼa, dayirãbida Daizeze ʉ̃rʉ wãrĩnuta jaradiakĩrãpanʉ maʉ̃are bedʼeaita.

Jesude kĩrãkʼa opanʉbaera. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jesura «wãrĩnu kʼẽrẽpa jarabari» (Revelación [Apocalipsis] 3:14). Jesubara jaradiasi yi zeze trʉ̃ra akʉza zesi «naʉ̃ ẽjũãẽna wãrãta jaraita» Daizeze ʉ̃rʉ (Juan 17:26; 18:37, DB). Maʉ̃ kʼãrẽa wãrĩnu iyi kʼaidubʉrabara Jeowa trʉ̃ta erbaibara akʉza jarakʼaibara. Maʉ̃ta opanʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara.

  • ¿Kʼãrẽa jidasida Daizeze bedʼea kʼawuabarira Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã trʉ̃bari?

  • ¿Sõbedaʉba erbʉ Jeowabara naʉ̃ drʉadera iyi ʉ̃rʉ kʼawuabipanʉrãra?

  • ¿Saʉ̃ Jeowaba iyi ʉ̃rʉ kʼawuabibari zroma erbʉra?