Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 13

¿Kʼãrẽ yi naa edebarira?

¿Kʼãrẽ yi naa edebarira?

Kanada

Daizeze Bedʼea deza deza jaradiabʉ

Daizeze Bedʼea jaradiabari

Daizeze Bedʼea dayi abaʉba kʼawuabari

Bedʼea precursorbara jarakĩrãbʉ yi naa edebarita, drʉa mia kʼaiba akʉ jũẽnakamae naara jũẽbʉ o ewabʉ ẽbẽra kʼaidu zedamarẽã. Jesusida yi naa edebaribasi, naʉ̃ drʉa eda zokʼasida bedʼea jaradiamarẽã Daizeze ʉ̃rʉ akʉza o ewamarẽã ewari jõmaʉ̃nẽ baita (Mateo 20:28). Idibida Jesuba obada kĩrãkʼa opanʉ, ewari erpanʉ Daizeze Bedʼea jaradiaita ẽbẽrarã, mawũã maʉ̃ra ẽbẽrarãsida Daizeze odebamarẽã (Mateo 28:19, 20). Maʉ̃ kʼãrẽa ʉ̃kʉrʉra yi naa edebaribabʉ.

Ewari jõmaʉ̃nẽ Daizeze Bedʼea jaradiabari. Jõma Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra Daizeze Bedʼea biata jaradiapanʉ. Maʉ̃ kʼãrẽa ʉ̃kʉrʉrabara obʉ yi naa edebaribaita, mawũã jedeko abaʉde setenta (70) ora diabaita. Maʉ̃ oya ãyara jʉrʉpanʉ ũmatipa eda trajaita, ʉ̃kʉrʉ jʉrʉpanʉ Yi naa edebari siento treinta (130) ora diabaribaita, mõbe zokʼabʉepanʉ Daizeze Bedʼea audre jaradiai nesidabʉmae. Ãyara jedekoza siento treinta (130) ora diaibara mawũãẽbʉrʉ audre, Daizeze Bedʼea jaradiabʉta. Yi naa edebarira nekʼãrẽ mejãcha erbʉẽ, akʉza sobiapanʉ ãya erbʉba, adewara jũãpanʉ Jeowaba kʼarebaita ãyi jõma kʼãrẽ nesidabʉra (Mateo 6:31-33; 1 Timoteo 6:6-8). Yi naa edabari setenta (70) ora dia beẽbʉrʉ, akʉza siento treinta (130) ora dia beẽbʉrʉ, Yi naa edebari treinta (30) o sinkuenta (50) ora diabari baseabʉ, maʉ̃bara jedekoza treinta (30) mawũãẽbʉrʉ sinkuenta (50) ora diaibara Daizeze Bedʼea jaradiabʉta.

Yi naa edebaribara Daizezeta ẽbẽrata kãgabʉbaera jaradiabʉ. Abʼarika Jesuba kʼawuabada kĩrãkʼa, dayirãbida kʼawuapanʉ ẽbẽrabara nesidapanʉta Daizeze Bedʼea jaradiadamarẽã (Marcos 6:34). Mamina Dayirãbara kʼawuapanʉ ãyi kʼarebaseabʉta, ewari jõmaʉ̃nẽ panamarẽã. Ẽbẽra kãgaba yi naa edebarira ewari jʉrʉbʉ maʉ̃ra Daizeze Bedʼea jaradiaita (Mateo 22:39; 1 Tesalonicenses 2:8). Naʉ̃ba kʼarebabʉ audre ĩjãita akʉza Daizeze neũdukʼawuarabaita, maʉ̃ba mejãchade sobiabibʉ (Hechos 20:35).

  • ¿Kʼãrẽ yi naa edebarira?

  • ¿Kʼãrẽba kʼarebabʉ Daizeze Bedʼea ewari jõmaʉ̃nẽ jaradiaira?