Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 21

¿Kʼãrẽ Betelra?

¿Kʼãrẽ Betelra?

Dibujo obaride (Estado Unido)

Alemania

Kenia

Colombia

Betel ebreo bedʼeadera jarabʉ «Daizeze de» (Génesis 28:17, 19). Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara jõmaʉ̃ drʉade erpanʉ Betelta mamaʉ̃ba kʼareba zokʼapanʉ akʉza kʼarebabʉ Daizeze Bedʼea jaradiaita. Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrebʉra bʉ Nuewa Yorde (Estado Unido) mamaʉ̃ba akʉbʉ jõmaʉ̃ drʉadebema Betelde kʼãrẽ opanʉta. Mebẽrã mama ãba trajabʉra ũdu kʼawuapanʉ Betel mebẽrãta. Mebẽrãra kĩrãkʼapanʉ, nekopanʉ, ãbapanʉ, trajapanʉ, akʉza Daizeze Bedʼea ãba kʼawuapanʉ (Salmo 133:1).

Mama jõma trajabʉbara ãyi zarea jõma diapanʉ. Jõma Betelbʉmaera trajabʉ yumakẽrãta akʉza yuwẽrãta, maʉ̃rãra ewari erbʉ Daizezeba kãgabʉ oita, akʉza Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ jaradiabibʉ (Mateo 6:33). Mia abaʉta pagapanʉẽ, awuarabʉrʉ jõma diapanʉ kʼãĩbarita, akʉza yikota, akʉza wiña diapanʉ platata ãyi nesida edamarẽã. Aba abakaʉba erbʉ ãyi sãma trajaira, ʉ̃kʉrʉ trajabʉ opisinamae, neobarimae, nekobari ara obarimae, akʉza ʉ̃kʉrʉ trajabʉ karta ʉ̃tʉzebibarimae, akʉza karta ãba bʉebarimae, ʉ̃kʉrʉ de imabarimae, akʉza wua tõbabarimae, akʉza ʉ̃kʉrʉ de ara obarimae.

Mamara mejãcha trajapanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ kʼareba jaradiaita. Betel aba abakaʉba kʼarebabʉ Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ wãrĩnuta kʼawuadamarẽã ẽbẽra jõmaʉ̃ba. Naʉ̃ kartaba mawũã ũdubibʉ. Akʉza Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrebʉba akʉsida kartara, mõbebʉrʉ diabʉesida korreode jõmaʉ̃ mebẽrã tradusipanʉʼa, akʉza makina zroma karta ʉ̃tʉzebibaride osida, mamaʉ̃ba diabʉesida kongregasion siento die mil (110.000). Audre bʉa ãyi trajapanʉza, mebẽrã Betelbara audre kʼarebabʉ Daizeze Bedʼea bia jaradiaita meserabai (Marcos 13:10).

  • ¿Kʼairata Betelde trajapanʉ akʉza kʼãrẽta diapanʉ?

  • ¿Betelde trajapanʉrãbara kʼãrẽne audre kʼarebapanʉ?