Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 10

Mebẽrãbawaraʉba k’awuaibara Jeowaba jarabʉ oita

Mebẽrãbawaraʉba k’awuaibara Jeowaba jarabʉ oita

Korea del Sur

Brasil

Australia

Guinea

Daaraba, Jeowaba kãgabʉta mebẽrãra ãba yi jʉrepanamarẽãbʉta mawũã ãya ĩjãbʉta audre wari wãmarẽã, akʉza bia wãmarẽã ãyi deda (Deuteronomio 6:6, 7). Maʉ̃ kʼãrẽa Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara jʉrʉpanʉ ewari semanane Daizezeba jarabʉ oita dayi mebẽrãbawara, akʉza aduaapanʉ, adewara bedʼeabʉ kʼãrẽta nesidabʉta yi mebẽrãba Daizeze kʼaitabaita. Akʉza yi dobabʉbara ewari mejãcha erbaseabʉ Daizeze Bedʼeadebʉ audre jʉrʉita.

Jeowa kʼaitabaita. «Daizeze kʼaita baidua, mawũãra iyira marã kʼaitabaya» (Santiago 4:8). Dayirãba Jeowa audre ũdu kʼawuabʉrʉde kʼawuadayi sãwũãbʉta iyira, adewara iyi bedʼeade akʉbʉdeba audre ũdu kʼawua wãñi iya kʼãrẽta okĩrãta. Bʉ mebẽrabawara Daizeze Bedʼeade jarabʉ kʼawuaira akʉibara Daizeze Bedʼeata, akʉza akʉibara semanane Kristianoraba Obʉ Kĩrãkʼa akʉza Daizezeita Trajapanʉ kartata mama jarabʉta oibara. Ãyi aba abakaʉba akʉseabʉ Daizeze Bedʼeata, maʉ̃are jõmaʉ̃ba jaradayi ãya kʼawuadata Daizeze Bedʼeadebemata.

Dayirã mebẽrãbawara ãbabaita. Juwa jidabʉrata, akʉza yibarirata yi wũãwũabawara Daizeze Bedʼeata ãba kʼawuapanʉbʉrʉ audre kʼawuayi. Maʉ̃ obʉrʉdera sobiapanʉ akʉza kʼẽrẽpa opanʉ, mebẽrã jõmaʉ̃ba jũãpanʉ maʉ̃ oira. Yibaribara jaradiakĩrãpanʉ Atalayadebemata akʉza Despertadebemata, mawũãẽbʉrʉ jw.orgdebemata, yi wũãwũara arabiabe kʼawua. Mawũãẽbʉrʉ bedʼeseabʉ yi wũãwũãrabawara nejaradiabarimae bedʼea zroma erbʉ ʉ̃rʉ, akʉza sãwũã ara oita maʉ̃ra. Kʼãrẽa akʉdaẽ JW Broadcasting (tv.jw.org) maʉ̃re bedʼeaidua kʼãrẽta kʼawuasidata, adewara trãseabʉ trãbi aba ãba yi jʉrebarimae zebʉrʉde bia trãita, maʉ̃ jõna tẽãra kʼãrẽ dosebʉ.

Jeowaba jarabʉ oita ewari jʉrʉbʉ dayirãra, maʉ̃bara kʼarebabʉ dayirã mebẽrãba audre kãgadamarẽã Jeoawata. Akʉza iya kʼarebayi dayirãba obʉra (Salmo 1:1-3).

  • ¿Kʼãrẽa ewari jʉrʉpanʉ mebẽrãbawaraʉba Daizezeba jarabʉ oita?

  • ¿Kʼãrẽta oibara yibaribara sobiade oita Jeowaba jarabʉta?