Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 22

¿Kʼãrẽta opanʉ Beteldera?

¿Kʼãrẽta opanʉ Beteldera?

Dodu Salomon

Kanada

Sudaprika

Mebẽrã Beteldebemara trajapanʉ kĩrã awuara awuaraka Daizeze Bedʼea kʼareba jaradiaita naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ, tradusipanʉne, karta ʉ̃tʉzebipanʉne, karta ãba bʉepanʉne, karta wagapanʉne, akʉza bideo grawapanʉne akʉza bedʼeawa grawapanʉne.

Mebẽrã Betel akʉbari ãbabʉba akʉbʉ kʼãrẽ opanʉta. Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrebʉbara idu zokʼabibʉ zõrãrã ũbea, mawũãẽbʉrʉ audrebʉa Betel akʉmarẽã. Maʉ̃rabara jarapanʉ sãwũã wãta ãyi drʉade akʉza bedʼea zroma zebʉta, mawũã kʼawuapanʉ tẽã jʉneãne karta ʉ̃tʉzebidaira kʼãrẽ ʉ̃rʉ bedʼeabidaita, ãba yi jʉrepanʉmae akʉza asambleamae. Audreẽãne Zõrãrã Burubiabara zokʼabʉebʉ ãyidebemata aba Betelda, maʉ̃bara kʼarebabʉ ũrãgʼa bia diaita, mebẽrã betel akʉbari ãbabʉta ãya obʉra bia omarẽã (Proverbios 11:14). Maʉ̃ba akʉ jũẽbʉrʉdera ãba yi jʉrepanʉ iya bedʼea biata jaradiaibaera, Betelde trajapanʉrã zarea diaita.

Kongregasionta kʼarebabʉ. Kõgregasionbaira Betelbʉrʉ kʼawua jarabʉ, akʉza mamaʉ̃ba zokʼapanʉ yi naa edebarirata, akʉza misionerorata akʉza kongregasionra akʉbari zõrãrãta. Adewara ãyara asamblea oita ara opanʉ, adewara Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaride oita, akʉza kongregasionma diabʉepanʉ kartata. Mama Betelde jõma opanʉrã opanʉ Daizeze Bedʼea daʉcha jaradia wãita (1 Corintios 14:33, 40).

  • ¿Sãwũã kʼarebabʉ mebẽrã Betel akʉbari ãbabʉba Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrebʉrãra?

  • ¿Kʼãrẽta opanʉ Beteldera?