Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 27

Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideda bʉ Libro kĩrãtana wagabarita

Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideda bʉ Libro kĩrãtana wagabarita

Israel

Republika Cheka

Benin

Kore Dodu

¿Kʼawuakirãbʉka Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ? ¿audre kʼawuakĩrãbʉka Daizeze Bedʼeade eda kʼãrẽ jarabʉta, akʉza ẽbẽrarã ʉ̃rʉ, akʉza sãwũã berabaridata? ¿bʉara krĩchabarika Daizeze Bedʼeabara kʼarebaseabʉta bedʼea zroma erbʉ ara oira? bʉa mawũã krĩchabʉbʉrʉ, akʉde jũẽseabʉ libro kĩrãtana wagabarideta, Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridemae.

Libro kĩrãtana wagabaridedara jʉrʉseabʉ audre kʼawuaita. Bʉara jõma erbʉẽbaibara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãba kartara ʉ̃tʉzebibʉra bʉ bedʼeade. Mamina Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridedara bʉ libro kĩrãtana wagabarita mamara jõmabʉ kartara akʉza yiwidita zebʉ. Akʉza ũduseabʉ Daizeze Bedʼea awuru bedʼeade tradusibʉta, akʉza disionariota. Mamara jʉrʉseabʉ ãba yi jʉreina akʉza ãba yi jʉreda tẽã. Adewara computadortabʉbʉrʉ maʉ̃bara erbʉbaibara Watchtower library, maʉ̃nera daiba karta mejãcha erbʉta edabʉ, akʉza kʼarebaseabʉ daya audre mesera jʉrʉita, bedʼeata, akʉza bersikulota.

Kristianoraba Obʉ Kĩrãkʼa akʉza Daizezeita Trajapanʉ. Jʉrʉseabʉ libro kĩrãtana wagabarideda karta bʉa omarẽã jaradapeadata oita. Yi nejaradiabaride akʉbʉra yi audre kʼawuabʉba akʉbʉ, maʉ̃bara jõma daʉcha ara oerbʉ, akʉza kartara yiwidi zebʉta edabʉebʉ. Mawũãẽbʉrʉ bʉa Daizeze Bedʼea jaradiabʉba jaradiayi sãwũã ũduita bedʼea bʉa jʉrʉbʉra. Kĩrãbera Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridemaebara edebeẽãta librora, adewara jʉra kʼawua akʉibara arĩẽbaita akʉza eruẽbaibara.

Daizeze Bedʼeabara jarabʉ dayirãba jʉrʉbʉbʉrʉ «oro wagabʉ kĩrãk’a», «mawũã ũduk’awuayi Daizeze ʉ̃rʉ» (Proverbios 2:1-5). Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideda libro kĩrãtana wagabari bʉra maʉ̃ kʼawuaita yibia.

  • ¿Kʼãrẽ kʼarebata ũdudai libro kĩrãtana wagabarideda Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideda bʉbara?

  • ¿Kʼaiba kʼarebaseabʉ audre jʉrʉ kʼawuaita libro kĩrãtana wagabaridedara?